Default hero image

Tilltagande kyla, regn, skador och sjukdomar i kombination med stora hinder i hjälparbetet, riskerar att kräva en andra våg av dödsoffer i jordbävningsdrabbade Pakistan. UNICEF befarar att tiotusentals barn ligger skadade i avlägsna bergsbyar.

Skribent |

Publicerad |

2005 10 20

Uppdaterad |

2005 10 20

UNICEF varnar för en andra våg av dödsoffer bland barn i Pakistan

UNICEF uppskattar att runt 120 000 jordbävningsdrabbade barn i Pakistans bergsområden ännu inte gått att nå med hjälpsändningar. Ytterligare akuta insatser måste till för att förhindra ytterligare dödsfall under de kommande vintermånaderna, rapporterar UNICEF.
Bara inom de närmaste veckorna kan enligt UNICEF 10 000 barn dö av hunger, nedkylning och sjukdomar.

- Hjälpinsatserna blir svårare för varje dag som går, sa UNICEFs chef Ann Veneman vid ett besök vid UNICEFs centrallager i Köpenhamn.

Leriga vägar hinder

- Fortfarande behövs fler helikoptrar för att nå över 1 000 avlägsna byar med förnödenheter till utsatta barn, berättade Ann Veneman. På de ställen där vi har förnödenheter saknar vi ofta samarbetspartners som kan hjälpa oss distribuera dem till de mest utsatta.

- Det blir allt kallare och allt sämre väder. Tillgängligheten till de drabbade områdena har försämrats på grund av att vägarna blivit leriga och fyllda med människor som flyr från bergen med skadade.

Förbättrade insatser krävs

UNICEF säger att följande krävs för att intensifiera hjälparbetet:

  • Fler helikoptar med stor lastkapacitet, fler helikopterpiloter.

  • Förbättra logistiken vid flygplatserna.

  • Etablera officiella, stora och välutrustade flyktingläger i lågländerna med tillgång till rent vatten och hyginisk sanitet. Här kan människor som flyr från bergsbyar spendera vintern.

  • Stödja alternativa metoder för att nå avlägsna byar – åsnor/mulor, mänskliga karavaner som kan nå människor som inte kan eller vill lämna sina hus.

  • Bättre kontroll av transporter och trafik på mindre vägar.

  • Fler nationella och internationella samarbetspartners på plats för att genomföra en större hjälpinsats.

  • Sätta upp tillfällig akutsjukvård för att ersätta de sjukvårdsinrättningar, inklusive sjukhus, som förstörts. Denna tillfälliga kapacitet ska finnas på plats under vinternmånaderna.

Omfattande hjälpinsatser nödvändiga

FN:s samordnare för hjälpinsatser, Jan Egeland, säger att hjälpinsatserna är så omfattande att inget land skulle kunna klara av att lösa situationen på egen hand.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pojke Rafah - 2023 - cropped
Gaza

Akut brist på mat och snabb spridning av smittsamma sjukdomar hotar hundratusentals barns liv i norra Gaza, enligt en ny rapport.

pojkar - matkö Gaza 2023 - cropped
Gaza

En miljon barn i Gaza upplever en akut hungerkris, och mest sårbara är barn under fem år som riskerar svår och livshotande undernäring. Det enda som på allvar kan hindra tusentals fler barn från att dö är en omedelbar vapenvila.  

Syskonpar - Syrien 2023 - cropped
Jordbävning

Ett år har gått sedan två förödande jordbävningar och många efterskalv drabbade sydöstra Turkiet och Syrien. Sedan dess har vi jobbat med att nå så många som möjligt i området. Men nu kommer vintern och behovet av hjälp är fortsatt enormt.