Default hero image

Tältskolor öppnas i

Pakistans flyktingläger

© UNICEF Pakistan Barn i en tältskola i Muzffarabad, Pakistan. Många tusentals skolor förstördes av jordbävningen och de som finns kvar är obrukbara. Men mitt i allt kaos har de allra första tältskolorna nu kommit igång. UNICEF utbildar lärare och förser lägren med skolmaterial.

Barnen saknar skolor och lärare

Sedan katastrofen inträffade har barnen i de drabbade områdena inte fått någon undervisning alls. Minst 10 000 skolor förstördes och hundratals lärare dog i jordbävningen. De få skolbyggnader som fortfarande finns kvar har förklarats oanvändbara och farliga.

  • Nästan en miljon barn (995 000) i skolålder har drabbats av katastrofen

  • Över 450 000 barn mellan 5 och 9 år saknar undervisning

  • 4000 tillfälliga grundskolor behövs omgående

  • Mer än 17 000 elever dödades när deras skolor rasade

UNICEF ansvarar för att skolan kommer igång

Ett av UNICEFs viktigaste uppgifter i området är att se till att barnen trots den svåra situationen får börja i skolan igen. Tidigare i veckan öppnades den allra första tillfälliga skolan i ett flyktingläger i Muzaffarabad ? en stad som till 90 % förstördes av jordbävningen. Sakta men säkert kommer nu allt fler tältskolor igång för alla de hemlösa barn som lever i katastroflägren runt om i regionen.

Skolsystemet måste byggas upp från grunden

Tältskolorna är det första steget mot den totala återuppbyggnad av skolsystemet som kommer att krävas i landet. UNICEF står för reparationer av skadade skolor, skolmaterial, skolväskor och utbildning av lärare.
Hjälparbetarna i området säger att det är svårt att hitta personal från skoldepartementet för att diskutera planer för återuppbyggnad. Departementsbyggnaden är förstörd och många av de anställda har dött i rasmassorna. Alla möten om skolans framtid måste hållas utomhus.

Skolan nödvändig för traumatiserade barn

Att barnen kan gå i skolan igen är en lättnad för deras föräldrar, som lättare kan fokusera på att överleva när de vet att barnen har det lite tryggare. Skolan blir ett andningshål i det monotona och deprimerande livet i flyktinglägren. Här får barnen möjlighet att lära och leka ? de får helt enkelt fortsätta att vara barn trots en kaotisk tillvaro.

? Genom att förse dem med kritor och svarta tavlor och med någon som finns där för att undervisa, hjälper vi barnen att komma över sina trauman, säger UNICEFs utbildningsansvarige Khalida Ahmad. Skolan ger dem tillbaka hoppet om framtiden.

UNICEF utbildar lärare

Många av de lärare som överlevt katastrofen är antingen skadade eller upptagna med att ta hand om skadade familjemedlemmar. Därför söker UNICEF nu upp nyutexaminerade lärare och även studenter för att förbereda dem för att ta över undervisningen. Sabiha är student och en av dem som nu får lärarautbildning via UNICEF.

? Jag vill så gärna bli deras lärare för jag vill att alla de här barnen ska få utbildning precis som jag har fått och jag ska lära dem allt jag kan, säger hon.

UNICEF sänder 1740 school-in-a-box

UNICEF har redan distribuerat 200 school-in-a-box till katastrofområdet. Det är stora plåtlådor som var och en innehåller undervisningsmaterial för 80 elever och en lärare. Under de närmaste dagarna kommer man att flyga in ytterligare 1740 school-in-a-box, vilka tillsammans kommer att göra det möjligt för 140 000 jordbävningsdrabbade barn att börja skolan igen.
UNICEF kommer också att se till att barnen får psykosocial hjälp att bearbeta sina traumatiska upplevelser.

Mer pengar behövs till hjälparbetet i bergstrakterna

Samtidigt som skolundervisningen sakta börjar komma igång i lägren, har flera tusentals skadade barn i de svårtillgängliga bergstrakterna fortfarande inte fått någon hjälp och behandling alls. Det är bråttom och pengar saknas fortfarande ? till fler helikoptrar och allt annat som krävs för att kunna nå fram till de avlägsna byarna och rädda liv. Inte ens tälten räcker till. Snön faller snart och barnen kommer att frysa ihjäl om inte hela världen hjälps åt.
Här kan du skänka pengar till UNICEFs katastrofarbete i Pakistan.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.