Default hero image

Uppdatering: jordbävningen

i Pakistan

Mer än 73 000 människor dödades i jordbävningen som ödelade gränsområdet Indien-Pakistan i oktober 2005. Över tre miljoner människor blev hemlösa och över en och en halv miljon barn drabbades. UNICEF fortsätter sin kamp i området för att alla barn ska ha tillgång till rent vatten och toaletter, kunna fortsätta i skolan och inte behöva frysa i vinterkylan.

Jordbävningen den 8 oktober 2005 ödelade infrastruktur, hem och samhällsservice. UNICEF hjälper människorna att ordna tak över huvudet, mat, dricksvatten, hälsovård och utbildning för att klara sig genom den stränga vintern.
När vintern är över kommer Pakistans regering att stänga sina provisoriska läger för att människor ska kunna återvända hem och därför planerar UNICEF nu att få igång fungerande service i alla läger senast den 10 februari. Efter det kommer UNICEF att koncentrera sig på återuppbyggnad av alla viktiga samhällstjänster som upplöstes i och med jordbävningen.

Återuppbyggnaden kommer att ta flera år

UNICEF arbetar tillsammans med regeringen, Pakistans militär, andra FN-organ och frivilligorganisationer för att återställa infrastrukturen så att folk kan påbörja hemflytten. För stadsbor eller de som förlorade sitt land i jordbävningen kommer hemflytten att bli svårare och regeringens roll kommer att vara avgörande för att underlätta återkomsten till vardagslivet. Arbetet med att återställa hela det jordbävningsdrabbade området kommer troligen att ta år, men planerna finns för att börja så snart vintern tar slut.

“Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete i Pakistan »”:http://www.unicef.se/katastrofinsamling/

Vatten och toaletter

Rent vatten är första prioritet. Tack vare reparationer av befintliga vattensystem och tillfälliga lösningar har nu nära 90 procent av Pakistans jordbävningsdrabbade befolkning tillgång till rent vatten. Arbetet med att ersätta de tillfälliga lösningarna har påbörjats. UNICEF med samarbetspartner har också hittills byggt 10 000 av de 16 000 latriner som behövs i området.

Vattenledningar i många områden har skadats svårt och många vattenkällor har blivit förorenade. UNICEFs omedelbara prioritet har varit att få tillbaka tillgången till rent dricksvatten och grundläggande sanitet till barn och deras familjer. UNICEF har tillsammans med sina samarbetspartner redan säkrat vattentillgången i många områden och nått alla lägermedlemmar med utbildning om vikten av god hygien. UNICEF kommer att koordinera tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i lägren fram till tidigt i vår, när regeringen planerar att stänga lägren.

Från mitten av februari kommer UNICEF med samarbetspartner att koncentrera sig på att reparera städernas befintliga vattensystem. Detta arbete kommer att ta minst två år, eftersom vattenledningarna som fanns var i dåligt skick redan före jordbävningen. Vattenförsörjning till vårdcentraler och skolor prioriteras i arbetet.

Vinterkläder

Vid nyår kom mycket snö i de jordbävningsdabbade områdena i Pakistan. Hundratusentals överlevande som blivit av med sina ägodelar har inte tillräckligt med kläder för att skydda sig mot det kalla vädret. UNICEF har haft en kamp med tiden för att nå ut till människorna med varma kläder, täcken, lakan med mera.

Målet är att förse varje familj med filtar och täcken och varje barn med varma kläder. Det är svårt att nå alla, men UNICEF arbetar för fullt med att få ut allt, även till dem som bor i avlägsna och otillgängliga byar bergen. Vädret kommer att fortsätta vara kallt i flera månader än och kan ställa till med problem för leveranserna.

Klädpaket i barnstorlekar

Över 231 000 klädpaket i fyra olika barnstorlekar har delats ut till barnen i området. Paketen innehåller en fodrad jacka, en sjal eller mössa, sockor och snökängor. Organisationens lager tömdes och man fick be om hjälp från företag världen över. Målet är att ytterligare 433 000 klädpaket ska distribueras före den 10 februari.

Filtar och täcken

UNICEF har delat ut över 605 000 filtar i området. Ytterligare 362 000 är på väg ut. Täcken som skänks från olika företag delas ut dagligen. Det största bidraget har IKEA gjort, med en donation av totalt 335 000 varma täcken till landet.

Omkring 400 000 personer lever över 1500 m över havet, där förhållandena är som svårast. Ytterligare 2,5 miljoner människor lever i tält eller andra former av nödbostäder. Så länge vädret är klart kommer UNICEF att flyga in förnödenheter till de behövande varje dag.

Uppvärmda tält

UNICEF samordnar försöken att få upp två uppvärmda allmänna tält per läger (ett för män och ett för kvinnor och små barn). Organisationer har även börjat dela ut tält med uppvärmning till familjer och därför har UNICEF även utbildat i brandsäkerhet och köpt brandsläckare.

Även presenningar har delats ut för att familjerna ska kunna skydda sina tält från regn och snö. De används också för att isolera golvet så att temperaturen inte ska sjunka alltför mycket.

Skolor

Trots förstörelsen och kylan kan många av de drabbade barnen i Pakistan nu gå till skolan varje dag. UNICEF har leverat tusentals s k school in a box » ? stora plåtlådor som vardera innehåller skolmaterial för 80 elever. Med hjälp av dessa har man snabbt kunnat starta tältskolor dit barnen kan gå, sedan byarnas egna skolor förstörts. Så långt har 350 tältskolor byggts upp och 30 000 barn kan gå i skolan. 9000 school in a box-kit kommer att ha delats ut.

UNICEF driver en kampanj som kallas ?Back to school”. Den kommer i mitten av februari att trappas upp för att se till att alla barn kan gå i skolan igen i mitten av april samt att skolornas vattenförsörjning och sanitet ska fungera tillfredsställande. Målet för kampanjen är att 400 000 barn ska gå i skolan fördelade i 8000 uppvärmda skoltält.

Många har förlorat familjemedlemmar i jordbävningen och i skolan får de en fast punkt i tillvaron och lärarna kan agera det emotionella stöd de så väl behöver. Och för första gången kan 80 procent av flickorna gå i skolan, vilket öppnar ett helt nytt perspektiv i livet för dem.

Hälsa, sjukvård och mat

Efter jordbävningen är det hälso- och sjukvård som kanske behövs mest av allt för många människor. Nu när vintern har kommit fokuserar vi på att förhindra och behandla akuta luftvägsinfektioner och smittsamma sjukdomar. UNICEF har redan avslutat en stor mässlingskampanj där över en miljon barn har vaccinerats och arbetet med hälsovården fortsätter att utvidgas för att de mest sårbara ska ha tillgång till mediciner och vård.

Mer än 100 första hjälpen-lådor som räcker till en miljon människor i tre månader har distribuerats och ytterligare 50 är på väg.

UNICEF har tillsammans med lokala samarbetspartner utbildat lokala kvinnor för att kunna hjälpa till med hälsovården i de drabbade byarna. De går hem till människor och pratar med dem om vikten av att hålla god hygien för att inte bli sjuka nu när det inte finns tillräckligt med fungerande toaletter. De träffar alla i de mest avlägsna byar och de tar med sig de mest grundläggande medicinska förnödenheterna, som t ex smärtstillande medel, vätskeersättning, bandage och antiseptiska salvor. De kan då också se vilket tillstånd barnen befinner sig i, så att de som är i så dåligt skick att de inte kan behandlas hemma får komma till sjukhus. Till den 10 februari ska all hälsovård fungera i lägren.

Kriscenter för traumatiserade barn

Mer än en miljon barn drabbades av jordbävningen. Många har förlorat sina föräldrar och bor nu med släktingar som måste ta hand om både dem och de egna barnen. Många av dessa barn lider av ångest och chock som deras släktingar inte kan hantera. Därför har UNICEF tillsammans med regeringens sociala myndigheter och andra samarbetspartner startat kriscenter där de kan få den psykosociala hjälp de behöver för att bearbeta sina upplevelser och där deras vårdnadshavare kan få utbildning i hur de ska hantera de traumatiserade barnen.

Föräldralösa barn, barn som förlorat någon familjemedlem och de barn som blev fysiskt skadade i jordbävningen är de som behöver mest stöd. Nära 100 kriscenter finns idag och omkring 10 000 barn och ungdomar deltar i kriscentrens aktiviteter. UNICEF har delat ut ca 500 så kallade "recreational kit" och 200 till kommer att delas ut.

Övervakning och uppföljningar görs på barnen som återvänder till sina hembyar. I byarna upprättas barnvänliga områden där små barn och deras mödrar kan få det stöd de behöver. Över hundra sådana områden har upprättats och det arbetas med att få fram fler före den 10 februari.

“Skänk en gåva till UNICEFs katastrofarbete i Pakistan »”:http://www.unicef.se/katastrofinsamling/

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Barn i Rafah - 2024 - cropped desktop
Gaza

UNICEF kräver en omedelbar vapenvila, att mer nödhjälp släpps in för att förhindra en svältkatastrof och att gisslan släpps fri.

Barn i regnigt Rafah - Gaza 2024 - cropped
Gaza

Senast i maj kommer massvält råda i norra Gaza visar en ny analys från IPC, Integrated Food Security Phase Classification. För att förhindra svältkatastrofen krävs en omedelbar humanitär vapenvila och att nödhjälp släpps in i enorm skala.

Flicka - Rafah city - januari 2024 - cropped
Gaza

Det är oförlåtligt att världen tillåter att barn svälter ihjäl. UNICEF och andra organisationer måste få komma in med mer nödhjälp. För barnens skull krävs en omedelbar humanitär vapenvila.