Miljö och klimat

Antalet extrema naturkatastrofer ökar världen över. Varje år dör 1,7 miljoner barn under fem år till följd av miljöfaktorer, och siffran för hur många som kommer påverkas negativt framöver är betydligt högre (1). Det här är ett problem som inte kan vänta. UNICEF arbetar för att rädda och skydda barnen.

Vatten-Kongo.jpg
Klimatförändringar

Det är värre än vi trott. Men ännu finns en chans att undvika total katastrof - om världens ledare agerar nu. Så kan FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport sammanfattas. Varför agerar inte världens ledare?

un0546945.jpg
Klimatförändringar

Klimatmötet lämnade många frustrerade över otillräckliga åtaganden för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. UNICEF Sverige ser positivt på ett starkare erkännande av barn och ungas deltagande, men vi fortsätter att arbeta för att världens beslutsfattare ska garantera barn och unga inflytande i alla beslut som rör klimat och miljö.

dsc7571.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringarna är den största krisen världen står inför och det största hotet för barn och unga. De uttrycker nu sin frustration över vuxnas brist på handling. UNICEF lyfter ungas röster och gör det möjligt för dem att delta på olika nivåer, nu på globala klimatkonferensen COP 26 i Glasgow.

uni308269.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringarna är det största hotet för världens barn och unga. Hela en miljard barn möter flera klimatkriser, samtidigt som de saknar tillgång till rent vatten, sanitet och sjukvård. Det utsätter dem för extremt stora risker, visar UNICEFs nya rapport som mäter riskerna med klimatförändringarna utifrån ett barnrättsperspektiv.

sofia-och-daniel-scaled.jpeg
Agenda 2030

Andra veckan av FN:s högnivåforum om hållbar utveckling går mot sitt slut. Sofia Constanza Brännström och Daniel Samuelsson, utsedda av Sveriges ungdomsorganisationer att representera de ungas röst, gästar UNICEF Sveriges blogg för att delge sina erfarenheter och betona vikten av att ge unga möjlighet att delta, få inflytande och makt på internationella arenor.

un0286416.jpg
Klimatförändringar

Enligt en rapport av UNICEF, WHO och The Lancet misslyckas världen med att ge barn tillräckliga förutsättningar när det gäller hälsa, miljö och framtid. Det krävs en grundlig omprövning för att sätta barns hälsa högst upp på varje regerings utvecklingsagenda.

uni207022.jpg
Klimatförändringar

Just nu gör hundratusentals barn och unga sina röster hörda under COP25 i Madrid. Deras frustration över bristfälligt agerande växer och de vill se resultat. UNICEF stöttar Greta Thunberg och alla andra barn och unga, och uppmanar världens ledare att lyssna.

Unicef Logo Swedish
Klimatförändringar

Trots att allt fler människor världen över under senare år fått tillgång till rent vatten, slår klimatförändringar hårt mot barnen. Tillgången till rent vatten hotas för miljontals som lever i områden utsatta för torka eller översvämningar, säger UNICEF på Världsvattendagen.

UNI87634-575x382.jpg
Klimatförändringar

Mer än en halv miljard barn bor i områden som väldigt ofta drabbas av översvämningar, och 160 miljoner lever i områden som riskerar svår torka. Inför klimattoppmötet om en vecka varnar UNICEF i en ny rapport om hur barn påverkas av klimatförändringarna.

Unicef Logo Swedish
Afrikas horn

Trots att det nu regnar över delar av Afrikas horn är katastrofen långt ifrån över. Den torra marken gör det svårt för regnet att tränga ner på djupet och risken att vattenburna sjukdomar sprids är stor. UNICEF är på plats och ökar beredskapen för att rädda barns liv.

Unicef Logo Swedish
Kenya

Parallellt med de akuta katastrofinsatserna i torkans Afrikas horn arbetar UNICEF förebyggande och långsiktigt för att skapa bättre motståndskraft mot återkommande perioder av svår torka som drabbar området. Vattensystem byggs ut och nya sätt att odla mark utvecklas.

Unicef Logo Swedish
Klimatförändringar

Idag har de 164 ungdomsdelegaterna från UNICEFs ungdomsforum om klimatfrågor överlämnat sina rekommendationer till världens ledare som deltar i FN:s miljötoppmöte COP15.

Unicef Logo Swedish
Klimatförändringar

Fredagen den 4 december avslutas den internationella ungdomskonferens som UNICEF arrangerat i Köpenhamn inför FN:s stundande klimattoppmöte COP15. 160 unga delegater från 44 länder har i veckan diskuterat och debatterat världens klimatproblem och i morgon överlämnar de en rekommendationen till ordföranden i COP 15.