Default hero image

Ungdomar ger rekommendationer

till FN:s klimattoppmöte

Fredagen den 4 december avslutas den internationella ungdomskonferens som UNICEF arrangerat i Köpenhamn inför FN:s stundande klimattoppmöte COP15. 160 unga delegater från 44 länder har i veckan diskuterat och debatterat världens klimatproblem och i morgon överlämnar de en rekommendationen till ordföranden i COP 15.

Skribent |

Publicerad |

2009 12 02

Uppdaterad |

2009 12 02

Ungdomar ger rekommendationer till FN:s klimattoppmöte

Fredagen den 5 december avslutas den internationella ungdomskonferens som UNICEF arrangerat i Köpenhamn inför FN:s stundande klimattoppmöte COP15. Då lämnas en resolution från ungdomarna över till ordförandens i klimattoppmötet.

164 unga delegater från 44 länder har i en veckas tid diskuterat och debatterat världens klimatproblem.Veckan inleddes med en utställning om klimatproblem och lösningar och rekommendationer hur problemen kan lösas. Utställningen var öppen också för allmänheten. Under veckan har plenarsessioner avlösts av mindre grupparbeten och en av de frågor som diskuterades var barnkonventionen, som fyller 20 år i år - och hur den relaterar till miljö- och klimatfrågor. Fler av ungdomarna ser en given koppling mellan klimatkrisen och barns rättigheter. Klimatproblem innebär att barn och unga får mindre möjlighet att förverkliga sina rättigheter.

- I mitt land orsakar klimatförändringarna brist på vatten och mat. Vattenbristen gör att många barn måste hoppa av skolan för att hjälpa till att hämta vatten, sa Laurine Oyodah från Kenya.

Läs mer om UNICEFs arbete för och med unga och klimatfrågor på www.uniteforclimate.org

<![endif]-->Ungdomskonferensen i svenska tidningar

Deklarationen överlämnas vid en särskild ceremoni fredagen den  4 december. I deklarationen slår ungdomarna fast att klimatförändringarna är ett hot mot dem, deras familjer och deras framtid. De fortsätter med att konstatera att utmaningarna vi står inför må vara överväldigande men att de själva är redo och villiga att agera och att själva ändra sina levnadsvanor; att sprida den kunskapsom krävs för att samhällen ska kunna anpassa sig till klimatförändringarna samt att de aktivt tänker samarbeta över generationsklyftor för att bekämpa klimatförändringarna.

Ungdomarna förväntar sig samtidigt att världens ledare och alla medborgare samarbetar med dem för att uppnå målen. Deklarationen innehåller flera rekommendationer till världens regeringar både när det gäller anpassning till miljöförändringarna och vad gäller att minska utsläppen av växthusgaser.

Deklarationen gör det klart att det är hög tid att sluta prata och börja agera då uppgiften att försöka rädda vår planet inte längre kan vänta.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Vatten-Kongo.jpg
Klimatförändringar

Det är värre än vi trott. Men ännu finns en chans att undvika total katastrof - om världens ledare agerar nu. Så kan FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport sammanfattas. Varför agerar inte världens ledare?

un0546945.jpg
Klimatförändringar

Klimatmötet lämnade många frustrerade över otillräckliga åtaganden för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. UNICEF Sverige ser positivt på ett starkare erkännande av barn och ungas deltagande, men vi fortsätter att arbeta för att världens beslutsfattare ska garantera barn och unga inflytande i alla beslut som rör klimat och miljö.

dsc7571.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringarna är den största krisen världen står inför och det största hotet för barn och unga. De uttrycker nu sin frustration över vuxnas brist på handling. UNICEF lyfter ungas röster och gör det möjligt för dem att delta på olika nivåer, nu på globala klimatkonferensen COP 26 i Glasgow.