Vatten-Kongo.jpg

Politikerna måste agera nu

för att stoppa klimatkatastrofen

Det är värre än vi trott. Men ännu finns en chans att undvika total katastrof - om världens ledare agerar nu. Så kan FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport sammanfattas. Varför agerar inte världens ledare?

Publicerad |

2023 03 29

Uppdaterad |

2023 03 30

Politikerna måste agera nu för att stoppa klimatkatastrofen

FN:s klimatpanel, IPCC, släpper regelbundet forskningsrapporter om hur klimatet förändras och vilka konsekvenser det får. Den senaste rapporten, som släpptes i mars 2023, sammanfattar alla rapporter från 2018 och framåt och är den sista stora rapporten innan 2030. Det är alltså den rapporten som ska ligga till grund för de politiska beslut som fattas de kommande åren, helt avgörande år för att undvika en global klimatkatastrof.

Trots tidigare larmrapporter visar den nya rapporten att situationen är mycket värre än vi trott. Klimatet ändras snabbare, havsnivåerna stiger och vädret blir allt mer extremt. 

Det är något som vi också ser tydligt i de länder där UNICEF arbetar. Bara under det senaste året har miljoner barn drabbats av undernäring på grund av den extrema torkan på Afrikas horn. De värsta översvämningarna i modern tid gjorde hundratusentals barn i Pakistan hemlösa. Stormen Freddy skapade enorm förödelse i Malawi och förvärrade ett redan svårt kolerautbrott.

De minst ansvariga drabbas värst

Som exemplen ovan visar är klimatkrisen ojämlik, vilket även rapporten från IPCC lyfter. De rikaste 10 procenten står för mellan 34 och 45 procent av utsläppen. Samtidigt är det människor i världens fattigaste länder som drabbas värst. Allra värst drabbas barnen.  

Nyligen släppte UNICEF en rapport som visar att stora delar av Afrika står inför en vattenkatastrof. Mest akut är situationen i 10 länder där 190 miljoner barns liv hotas av en kombination av klimatförändringar, vattenbrist och vattenburna sjukdomar som kolera. I området stiger temperaturen på grund av klimatförändringarna 1,5 gånger snabbare än globalt vilket bidrar till att grundvattennivåerna minskar och nederbörden blir mer oförutsägbar.  

Klimatförändringar utgör ett enormt hot mot barns grundläggande rättigheter, det visar både IPCC:s rapport och UNICEFs undersökningar och erfarenheter. Det ökande antalet extrema väderkatastrofer runt om i världen begränsar barns tillgång till hälsa, mat, vatten, ren luft, utbildning och skydd. 

Så jobbar UNICEF

Att hjälpa och stötta de barn som drabbas av klimatförändringarna är en central del av UNICEFs uppdrag. När en katastrof sker finns vi i de flesta fall redan på plats innan och kan blixtsnabbt nå fram med nödhjälp. Bara under 2022 levererade UNICEF rent vatten till 26 miljoner barn och familjer som drabbats av katastrofer. 

UNICEF arbetar också långsiktigt med att stötta familjer, samhällen och länder att bli mer motståndskraftiga mot klimatförändringarna. Vi bygger klimatanpassade vattensystem som kan stå emot torka och översvämningar och som drivs av solceller. Vi utvecklar, levererar och finansierar kylboxar drivna av solceller för att sjukhus ska kunna förvara medicin, blod och vaccin. Och vi stöttar barn och unga att själva kräva sina rättigheter.

Politikerna måste agera nu

Utsläppen måste minska om klimatförändringarna ska kunna begränsas, och det är möjligt visar rapporten från IPCC. 

För enligt rapporten finns lösningar för att stoppa uppvärmningen, men då behövs det ledarskap från politiker. Och det är bråttom. Varje tiondels grad av uppvärmning vi undviker gör stor skillnad.

UNICEF kräver, för barn och framtida generationers skull, att politiker:

  • INVOLVERAR barn och unga i klimatfrågan.

  • FÖRBEREDER barn på att överleva och leva i en klimatförändrad värld. 

  • PRIORITERAR barn och unga i planer för, och finansiering av, klimatarbetet.

  • FÖRHINDRAR klimatkatastrofer genom att drastiskt minska utsläppen av växthusgaser.

Catherine Russell

När klimatförändringarna intensifieras under de kommande decennierna kommer påverkan på liv, försörjning, mat och vattensystem att bli förödande – och barnen är de som drabbas värst. I grunden är klimatkrisen en barnrättskris. Den berövar barn deras hälsa, deras hem och deras framtid.

Men trots de tydliga bevisen och unga människors uppmaningar fortsätter världens ledare att leverera otillräckliga framsteg när det gäller utsläppsminskningar, klimatfinansiering och stöd till att stärka samhällens motståndskraft.

Rapporten från IPCC är en tydlig uppmaning om att vi måste agera nu för att säkerställa en beboelig värld och hållbar framtid för alla.

Catherine Russell, Executive Director på UNICEF


Klicka här för att få mer information om vad som behöver göras och klicka här för att läsa mer om UNICEFs klimatarbete.

Vatten-Kongo.jpg

Stöd UNICEFs arbete

Vi arbetar över hela världen för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Genom att bli månadsgivare är du med och ser till att alla barn får en trygg framtid.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Pakistan-oversvamning-mammaochbarn-2022
Klimatförändringar

Den 6 oktober publicerar UNICEF en ny rapport som visar hur klimatförändringar och extremväder tvingar barn på flykt runt om i världen och vilka förödande konsekvenser detta får.

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0705925.jpg
Pakistan

Det har gått en månad sedan Pakistan drabbades av de värsta monsunregnen i historien. Azaan Ali, 16 månader, såg halva sitt hem svepas bort i översvämningen. Nu kämpar hans familj för att överleva.