Default hero image

Risk för sjukdomar när regnet

faller över Afrikas horn

Trots att det nu regnar över delar av Afrikas horn är katastrofen långt ifrån över. Den torra marken gör det svårt för regnet att tränga ner på djupet och risken att vattenburna sjukdomar sprids är stor. UNICEF är på plats och ökar beredskapen för att rädda barns liv.

Skribent |

Publicerad |

2011 10 11

Uppdaterad |

2011 10 11

Risk för sjukdomar när regnet faller över Afrikas horn

På flera platser i Etiopien och Kenya har de efterlängtade regnen nu börjat falla. På lång sikt innebär det förbättrade förutsättningar för odling och därmed ökar tillgången på mat. Men i ett kortare perspektiv innebär det nya utmaningar för i takt med regnet kommer även sjukdomar och som vanligt är det barnen som drabbas hårdast. Mässling, malaria, dysenteri och andra vattenburna sjukdomar kan snabbt spridas och skörda barns liv.

Flera fall av denguefeber har rapporterats i både Etiopien och Kenya och situationen lär förvärras. I och med att människor på flykt rör sig över stora områden ökar också riskerna för smittspridning.

Undernärda barn drabbas hårdast av sjukdomar

Barn som lider av undernäring har ett kraftigt nedsatt immunförsvar och är därför extra infektionskänsliga. För att möta den svåra situationen har UNICEF ökat beredskapen i flera områden i Etiopien och Kenya. Vi distribuerar mat och förnödenheter i form av näringstillskott, rent vatten men har också ökat insatserna när det gäller massvaccinationer och distribution av mediciner.

Rent vatten en förutsättning för liv

På lång sikt ger nederbörden ökade möjligheter till odling men det kommer att ta många månader innan det ger skörd och tillgången på mat ökar. Först i början på 2012 beräknar man att effekterna av regnet har en positiv inverkan på odlingen i området.

I Kenya är 2,4 miljoner människor i behov av rent vatten och att säkerställa tillgången kommer även fortsättningsvis ha hög prioritet. UNICEF fortsätter arbetet med att borra brunnar, distribuera rent vatten och vattenreningstabletter.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Vatten-Kongo.jpg
Klimatförändringar

Det är värre än vi trott. Men ännu finns en chans att undvika total katastrof - om världens ledare agerar nu. Så kan FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport sammanfattas. Varför agerar inte världens ledare?

un0546945.jpg
Klimatförändringar

Klimatmötet lämnade många frustrerade över otillräckliga åtaganden för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. UNICEF Sverige ser positivt på ett starkare erkännande av barn och ungas deltagande, men vi fortsätter att arbeta för att världens beslutsfattare ska garantera barn och unga inflytande i alla beslut som rör klimat och miljö.

dsc7571.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringarna är den största krisen världen står inför och det största hotet för barn och unga. De uttrycker nu sin frustration över vuxnas brist på handling. UNICEF lyfter ungas röster och gör det möjligt för dem att delta på olika nivåer, nu på globala klimatkonferensen COP 26 i Glasgow.