Malaria

Malaria är en av de stora orsakerna till barnadödlighet i världen. Parasiten sprids via myggor. UNICEF tillhandahåller bland annat impregnerade myggnät och levererar malariavaccin.

Unicef Logo Swedish
Rwanda

Hårt arbete för att stoppa spridningen av malaria i Rwanda har gett fantastiska resultat. I de värst drabbade områdena har antalet barn som dör i sjukdomen minskat med hälften sedan 2010 – mycket tack vare massutdelning av gratis myggnät.

Unicef Logo Swedish
Afrikas horn

Trots att det nu regnar över delar av Afrikas horn är katastrofen långt ifrån över. Den torra marken gör det svårt för regnet att tränga ner på djupet och risken att vattenburna sjukdomar sprids är stor. UNICEF är på plats och ökar beredskapen för att rädda barns liv.

Unicef Logo Swedish
Malaria

UNICEF trappar nu upp kampen mot malaria i Afrika. Trots att detta idag är en sjukdom som lätt kan förhindras med impregnerade myggnät, dör fortfarande hundratusentals barn varje år i sjukdomen. Söder om Sahara så många som två barn under fem år, varje minut.

Unicef Logo Swedish
Malaria

Risken att få malaria i Somalia har minskat rejält från 2005 till 2009 – det visar ny forskning som gjorts på uppdrag av UNICEF i Somalia. Effektiv distribution av insektsnät och ökade möjligheter att få rätt diagnos och behandling är några av anledningarna till framstegen.

Unicef Logo Swedish
Malaria

Var 30:e sekund dör ett barn i Afrika av malaria. Detta trots att malaria är en sjukdom som går att förhindra. 25 procent av alla dödsfall bland barn under fem år kan förhindras med hjälp av myggnät som impregnerats med insektsmedel.

Unicef Logo Swedish
Malaria

UNICEF och etiopiska regeringen genom för en rekordsatsning på malariamediciner och myggnät för att skydda hela landets befolkning mot malaria. Malaria är den enskilt största dödsorsaken i Etiopien.