Default hero image

Var 30:e sekund dör ett barn i Afrika av malaria. Detta trots att malaria är en sjukdom som går att förhindra. 25 procent av alla dödsfall bland barn under fem år kan förhindras med hjälp av myggnät som impregnerats med insektsmedel.

Skribent |

Publicerad |

2007 05 03

Uppdaterad |

2007 05 03

Malariabekämpning ett måste för att rädda Afrikas barn

Varje år skördar malaria över en miljon människoliv och mer än 80 procent av dödsfallen sker i Afrika söder om Sahara. På ”Africa Malaria Day”, den 25 april, uppmärksammade UNICEF det ökade behovet av hjälp och stöd för att rädda Afrikas barn.

Sjukdomen återkommer

Malaria står för 18 procent av dödsfallen av barn under fem års ålder. Många av de som drabbas av sjukdomen och överlever får svårt att orka med skola och arbete .

Positiv trend tack vare myggnät

Genom att använda myggnät har dödsfallen bland barn under fem år minskat med upp till 25 procent. Användningen av nät har tiodubblats under de senaste fem åren i södra Afrika.

Länder som Malawi, Rwanda, Senegal, Togo och Zambia visar vägen för andra med en 60-procentig användning av insektsdödande nät.

I Etiopien ökar användandet av myggnät

I Etiopien, där nio miljoner invånare smittas varje år av sjukdomen, har användningen av myggnät ökat från 1,8 miljoner 2004 till åtta miljoner förra året. Regeringen, UNICEF och andra hjälporganisationer arbetar nu tillsammans med att nå målet att ha distribuerat totalt 20 miljoner skyddande nät vid slutet av 2007.

Vill du hjälpa barn världen över? Ge en gåva till UNICEFs arbete för barn här »

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.

un0691097.jpeg

Under 2023 kommer fler barn i världen än någonsin tidigare i modern historia att vara i behov av humanitär hjälp för sin överlevnad och utveckling. Det visar UNICEFs globala rapport ”Humanitarian Action for Children” som släpps idag 5 december. Framförallt är det klimatkrisen, krig och konflikter och effekterna av pandemin som driver på barns ökande behov av hjälp.