Default hero image

Malaria har minskat med över

50 procent i Somalia

Risken att få malaria i Somalia har minskat rejält från 2005 till 2009 – det visar ny forskning som gjorts på uppdrag av UNICEF i Somalia. Effektiv distribution av insektsnät och ökade möjligheter att få rätt diagnos och behandling är några av anledningarna till framstegen.

Skribent |

Publicerad |

2010 04 26

Uppdaterad |

2010 04 26

Malaria har minskat med över 50 procent i Somalia

UNICEF har tillsammans med organisationen, the Global Fund Malaria Programme for Somalia, arbetat hårt för att förebygga malaria och öka möjligheterna att få diagnos och behandling. Insatserna har fokuserat på distribution av antiinsektsbehandlade myggnät till byar i högriskområden samt på att utbilda vårdpersonal för att kunna ge rätt diagnos och behandling av sjukdomen.

– Idag är det över 50 procent färre somalier som insjuknar eller dör i malaria. Även om inte hela minskningen går att härleda till just våra insatser, är det glädjande att en så positiv förändring är möjlig, trots de extremt svåra omständigheterna i landet, säger Rozanne Chorlton, UNICEFs chef i Somalia.

UNICEF har under de senaste två åren distribuerat 732 000 antiinsektsbehandlade myggnät till malariatäta områden över hela Somalia. Det har bidragit till minskning av malariasjukdom. En färsk undersökning visar att distributionen av nät har ökat så att man nu når cirka 45 procent hushållen.

Rätt behandling för rätt symptom

I de flesta afrikanska länder där malaria är vanligt, grundar sig behandlingen ofta på antaganden – utan att man gör några tester. Har man feber är det liktydigt med malaria och många människor självmedicinerar med receptfria läkemedel eller tar hjälp av örtmedicin. Därför är det viktigt att ge vårdpersonal ökad kunskap så att de kan upptäcka andra febersjukdomar, som mässling, öroninflammationer, halsont eller lunginflammation. Och det är inte svårt. Genom ett enkelt 15-minuters snabbdiagnostiskt test där ett blodprov ingår, kan man upptäcka om en patient har malariaparasiter eller inte och sedan ge en lämplig behandling.

– I många fall är den verkliga orsaken till febern inte malaria och utan test, så missar man också att behandla den verkliga orsaken till febern, säger Ahmed Jama, som är samordnare för malariaprogrammet i nordvästra Somalia. Generellt ser vi att det bara är en procent av de personer som testats i nordvästra Somalia som faktiskt har malaria. Vårt mål är att se till att ALLA som har feber får behandling – och behandlas för rätt sjukdom.

UNICEFs behandlingsmetod når ut i byarna

Redan 2006 införde UNICEF en WHO-godkänd behandlingsmetod (Artemesinin-based Combination Therapy – ACT) på vårdinrättningar i hela Somalia, och nu har turen kommit till de enklare små hälsostationerna ute i avlägsna byar. Att nå ut överallt är en extra tuff utmaning i ett land med en ickefungerande hälso- och sjukvård och en pågående konflikt. UNICEF har tagit fram ett förenklat utbildningsmaterial för all hälso- och sjukvårdspersonal och under de senaste sex månaderna har UNICEF utbildat 393 lokala hälsoarbetare. Ytterligare utbildningsinsatser är på gång.

– UNICEF kommer att fortsätta att utbilda sjukvårdspersonal och erbjuda alla vårdinrättningar både diagnostiska snabbtest för malaria och effektiva läkemedel så att personer som misstänker att de bär på malaria får testas och behandlas, säger Rozanne Chorlton. UNICEF har förbundit sig att uppnå FNs sjätte millenniemål – att bekämpa hiv/aids, malaria och andra sjukdomar – och samtidigt garantera att hela det somaliska folket får tillgång till förebyggande insatser mot malaria och behandling.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.