Default hero image

50 miljoner etiopier får

skydd mot malaria

UNICEF och etiopiska regeringen genom för en rekordsatsning på malariamediciner och myggnät för att skydda hela landets befolkning mot malaria. Malaria är den enskilt största dödsorsaken i Etiopien.

Skribent |

Publicerad |

2006 10 03

Uppdaterad |

2006 10 03

50 miljoner etiopier får skydd mot malaria

Varje år insjuknar nio miljoner människor i malaria i landet och under en epidemi på bara några månader kan över 100 000 människor dö. Många drabbade är barn.

- Nu har vi ett historiskt tillfälle att få malaria under kontroll, säger Björn Ljungqvist, UNICEFs chef i Etiopien.

20 miljoner myggnät

En av de viktigaste åtgärderna för att komma tillrätta med malaria är att förse familjer med myggnät. Idag finns myggnät som är impregnerade med insektsmedel och som skyddar under flera års tid. Före år 2004 fanns knappt två miljoner sådana myggnät i Etiopien. Vid slutet av detta år beräknar UNICEF att totalt åtta miljoner impregnerade myggnät har delats ut till familjer som lever i områden där malaria är vanligt. Inom två år kommer antalet myggnät har utökats till totalt 20 miljoner. Detta räcker till att skydda 50 miljoner människor vilket motsvarar hela befolkningen som lever i områden där de riskerar att få malaria.

Medicin som skyddar alla

I den nya satsningen, som är den största i sitt slag i Afrika, ingår också att distribuera en effektivare malariamedicin än den som hittills varit vanligast. Den tidigare medicinen skyddade mot malaria för 64 procent av dem som åt den medan den nya skyddar 99 procent.

Snabb diagnos

Diagnosticering har tidigare tagit lång tid eftersom proverna måste sändas till, många gånger avlägsna, laboratorier. Med början i år ska hälsovårdscentraler få tillgång till snabbtester som inom bara några minuter, direkt på plats, kan visa om en person lider av malaria. Testerna är dessutom billiga.

Samarbete avgörande

Kampanjen mot malaria är genomförbar tack vare att Etiopiens hälsodepartement sätt frågan högt på dagordningen och tack vare många finansiella samarbetspartners, däribland Kanadas biståndsorgan, Världsbanken, USAs biståndsorgan USAID, Japanska regeringen och Globala fonden i kampen mot aids, tuberkulos och malaria samt UNICE.

I år kostar malariasatsningen totalt över 430 miljoner kronor.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.