Default hero image

Allt färre barn dör

av malaria i Rwanda

Hårt arbete för att stoppa spridningen av malaria i Rwanda har gett fantastiska resultat. I de värst drabbade områdena har antalet barn som dör i sjukdomen minskat med hälften sedan 2010 – mycket tack vare massutdelning av gratis myggnät.

Skribent |

Publicerad |

2012 02 17

Uppdaterad |

2012 02 17

Allt färre barn dör av malaria i Rwanda

Efter en plötslig ökning av antalet dödsfall i malaria för ett par år sedan har UNICEF tillsammans med Rwandas regering ökat och effektiviserat sina förebyggande insatser.

Gratis myggnät räddar barns liv

Malaria är en av de främsta dödsorsakerna bland barn under fem års ålder. Malariamyggan sticker på natten och bästa sättet att skydda barnen har visat sig vara att låta dem sova under antiinsektsimpregnerat myggnät.

UNICEF är världens största uppköpare och distributör av de här specialnäten och kan därför pressa priserna rejält så att näten blir så billiga att de kan delas ut gratis. Hundratusentals nät har distribuerats ut till byarna så att allt fler barn kan sova tryggt om natten.

Mobila hälsoarbetare gör hembesök

För att kunna nå ut till alla barn på landsbygden har UNICEF utbildat lokal vårdpersonal som gör regelbundna hembesök.

Vårdpersonalen har med sig myggnäten och även enkla malariatest som genom ett blodprov i fingret ger en snabb diagnos. På detta vis kan behandling sättas in omedelbart utan att familjen behöver ta sig till vårdcentral.

Långsiktiga insatser

Men det finns fortfarande alltid en risk att sjukdomen ökar igen. Därför är det viktigt att regelbundet övervaka utvecklingen och göra akuta insatser när det krävs.

– UNICEFs uppdrag är att hjälpa Rwandas regering att minska barnadödligheten i landet, berättar Dr. Friday Nwaigwe som är chef för hälso- och näringsarbetet hos UNICEF i Rwanda.

– Därför bidrar vi med både praktiskt och ekonomisk stöd för att skapa tydliga riktlinjer och stötta utvecklingen på olika sätt. Vi kommer att fortsätta utbilda vårdpersonal och dela ut myggnät och medicin – så länge barnen behöver oss.

Hjälp oss skydda barn mot malaria världen över. Ge pengar direkt till vårt arbete för barnen eller handla myggnät i vår gåvoshop.
 

Hjälp oss att göra fler uppmärksamma på UNICEFs arbete för barnen genom att gilla eller dela nyheten:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.