Default hero image

Barnen i Kenya skyddas

inför kommande katastrofer

Parallellt med de akuta katastrofinsatserna i torkans Afrikas horn arbetar UNICEF förebyggande och långsiktigt för att skapa bättre motståndskraft mot återkommande perioder av svår torka som drabbar området. Vattensystem byggs ut och nya sätt att odla mark utvecklas.

Skribent |

Publicerad |

2011 08 18

Uppdaterad |

2011 08 18

Barnen i Kenya skyddas inför kommande katastrofer

17 kilometer lång vattenledning

Turkana-distriktet i norra Kenya är ett av de områden som drabbats värst av torkan. Här har man redan innan katastrofen haft problem med höga vattenkostnader, uttorkade vattenkällor och trasig utrustning. Det skapar extra tryck på de vattenkällor som fungerar.

I samhället Kerio till exempel kämpar invånarna för att få de små vattensamlingarna att räcka till. Och alla i familjen hjälper till. Barnen måste ofta gå flera kilometer varje dag med tunga hinkar och dunkar med vatten. Men hjälp är på väg. Med stöd av UNICEF har man här byggt en ny 17 kilometer lång underjordisk vattenledning.  Med hjälp av vindkraft ska den pumpa vatten från en flod i området. Den kommer snart att ge kontinuerlig tillgång till vatten i hela samhället och fylla en stor vattentank utanför byns nybyggda skola.

Innovativt jordbruksprojekt

Innocent Sifuna, hälsoansvarig i distriktet, har upplevt den årliga klimatcykeln som verkar ha tagit ett fast grepp om det här området.

– År efter år återkommer torkan och dödar boskap som befolkningen här har fött upp.

Tillsammans med UNICEF driver han nu ett innovativt jordbruksprojekt för att hitta mer pålitliga inkomstkällor än boskap och betesmarker. Man lär sig till exempel konstbevattning och att plantera mer tåliga grödor.

Se ett filmklipp (på engelska) om UNICEFs förebyggande projekt i Kerio:

Bygga motståndskraft

Det här är bara två exempel i en lång rad av förebyggande projekt som UNICEF genomför i samarbete med lokala organisationer och myndigheter. Syftet är att långsiktigt stärka samhällena i dessa uttorkade områden så att de är bättre rustade inför kommande katastrofer.

– Vi måste arbeta ännu mer intensivt med att förebygga katastrofer, säger Olivia Yambi, UNICEFs chef i Kenya. Annars kommer klyftorna  attöka mellan dem som har och inte har vatten.

Hjälp oss att göra fler uppmärksamma på UNICEFs arbete för barnen genom att gilla eller dela nyheten: 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Vatten-Kongo.jpg
Klimatförändringar

Det är värre än vi trott. Men ännu finns en chans att undvika total katastrof - om världens ledare agerar nu. Så kan FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport sammanfattas. Varför agerar inte världens ledare?

un0546945.jpg
Klimatförändringar

Klimatmötet lämnade många frustrerade över otillräckliga åtaganden för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. UNICEF Sverige ser positivt på ett starkare erkännande av barn och ungas deltagande, men vi fortsätter att arbeta för att världens beslutsfattare ska garantera barn och unga inflytande i alla beslut som rör klimat och miljö.

dsc7571.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringarna är den största krisen världen står inför och det största hotet för barn och unga. De uttrycker nu sin frustration över vuxnas brist på handling. UNICEF lyfter ungas röster och gör det möjligt för dem att delta på olika nivåer, nu på globala klimatkonferensen COP 26 i Glasgow.