Default hero image

Idag har de 164 ungdomsdelegaterna från UNICEFs ungdomsforum om klimatfrågor överlämnat sina rekommendationer till världens ledare som deltar i FN:s miljötoppmöte COP15.

Skribent |

Publicerad |

2009 12 03

Uppdaterad |

2009 12 03

Ungdomars klimatkrav överlämnade till världens ledare vid klimattoppmöte

Nu är UNICEFs internationella klimatkonferens för ungdomar avslutad och vid en ceremoni kl 15 i dag fredag den 4 december överlämnade ungdomarna  en deklaration med rekommendationer (PDF) till ordföranden för FN:s klimattoppmöte COP15.

I deklarationen slår ungdomarna fast att klimatförändringarna är ett hot mot dem, deras familjer och deras framtid. De fortsätter med att konstatera att utmaningarna vi står inför må vara överväldigande men att de själva är redo och villiga att agera och att själva ändra sina levnadsvanor; att sprida den kunskap som krävs för att samhällen ska kunna anpassa sig till klimatförändringarna; samt att de aktivt tänker samarbeta över generationsklyftor för att bekämpa klimatförändringarna.

Men de menar samtidigt att enbart deras egna ansträngningar inte kommer att vara tillräckligt utan att de förväntar sig att världens ledare att även de ska agera. De ger ett antal förslag både när det gäller anpassning till miljöförändringarna och vad gäller att minska utsläppen av växthusgaser.

Ungdomarnas förslag:

- Regeringar i industrialiserande länder ska bidra både med ekonomiska och tekniska resurser för att hjälpa utvecklingsländer att anpassa sig till de klimatförändringar som redan nu påverkar livet för många människor. Ex. sådant som brist på rent vatten, ökenutbredning och översvämningar.
- De behöver hjälpa till med utbildning i de länder som drabbas av att havsnivåerna stiger så dessa samhällen kan vidta nödvändiga åtgärder.
- Regeringar ska också försöka undvika överbefolkning i städer, bland annat genom att skapa arbetstillfällen, kvalitetsmässig utbildning och inte minst underhållning/kultur även på landsbygden och i mindre städer.
- Regeringar ska också investera i hållbara transporter och infrastuktur så det är möjligt att åka tåg och cykla exempelvis.
- Dessutom har man en idé om ett internationellt handelssystem för koldioxid.

Deklarationen gör det klart att det är hög tid att sluta prata och börja agera då uppgiften att försöka rädda vår planet inte längre kan vänta.
Läs deklarationen i sin helhet på engelska.

Mer information hittar du på http://uniteforclimate.org/

I deklarationen slår ungdomarna fast att klimatförändringarna är ett hot mot dem, deras familjer och deras framtid. De fortsätter med att konstatera att utmaningarna vi står inför må vara överväldigande men att de själva är redo och villiga att agera och att själva ändra sina levnadsvanor; att sprida den kunskapsom krävs för att samhällen ska kunna anpassa sig till klimatförändringarna samt att de aktivt tänker samarbeta över generationsklyftor för att bekämpa klimatförändringarna.

Ungdomarna förväntar sig samtidigt att världens ledare och alla medborgare samarbetar med dem för att uppnå målen. Deklarationen innehåller flera rekommendationer till världensregeringar både när det gäller anpassning till miljöförändringarna och vad gäller att minska utsläppen av växthusgaser.

Deklarationen gör det klart att det är hög tid att sluta prata och börja agera då uppgiften att försöka rädda vår planet inte längre kan vänta.

Mer information hittar du på http://uniteforclimate.org/

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Vatten-Kongo.jpg
Klimatförändringar

Det är värre än vi trott. Men ännu finns en chans att undvika total katastrof - om världens ledare agerar nu. Så kan FN:s klimatpanels (IPCC) senaste rapport sammanfattas. Varför agerar inte världens ledare?

un0546945.jpg
Klimatförändringar

Klimatmötet lämnade många frustrerade över otillräckliga åtaganden för att förhindra de värsta effekterna av klimatförändringarna. UNICEF Sverige ser positivt på ett starkare erkännande av barn och ungas deltagande, men vi fortsätter att arbeta för att världens beslutsfattare ska garantera barn och unga inflytande i alla beslut som rör klimat och miljö.

dsc7571.jpg
Klimatförändringar

Klimatförändringarna är den största krisen världen står inför och det största hotet för barn och unga. De uttrycker nu sin frustration över vuxnas brist på handling. UNICEF lyfter ungas röster och gör det möjligt för dem att delta på olika nivåer, nu på globala klimatkonferensen COP 26 i Glasgow.