Gå till innehållet

Barnkonventionens födelsedag 20 november

Den 20 november 1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter och i många länder världen över firas därför 20 november som den stora barndagen. Även i Sverige arrangeras flera olika aktiviteter i anslutning till barnkonventionens dag.

Den 20 november firar vi barnkonventionens födelsedag.

Internationella barndagen

I samband med att FN:s generalförsamling 1954 antog en resolution om barnets rättigheter, rekommenderades alla länder att inrätta en internationell barndag för att ge uppmärksamhet åt barns situation världen över och för att främja förståelse mellan barn. Då rekommenderades första måndagen i oktober, men regeringar fick själva frihet att välja datum.

I Sverige har sedan dess första måndagen i oktober varit internationella barndagen. UNICEF har valt att instifta internationella barndagen (Universal Children's Day) just den 20 november. Och i Sverige samlas barnrättsorganisationer kring denna dag för att arrangera aktiviteter där barn och unga deltar.