UNICEFÄmne
Våld i hemmet

Våld i hemmet

Barn som upplever våld i hemmet drabbas både fysiskt och psykiskt. UNICEF arbetar för att alla länder och stater ska skydda barn mot våld i enlighet med barnkonventionens artikel 19.

1509-förslag-generisk-bild-från-kampanj-2013_7-575x383.jpg
Sverige

Två systrar upplever våld i hemmet. Idag har mamman enskild vårdnad, men pappan har överklagat. Flickorna känner att de tvingas till umgänge och att ingen lyssnar på vad de själva vill. Systrarna berättar i UNICEFs nya poddserie "Röster från bänken".

glöm-aldrig-yara1-575x431.jpg
Almedalen

Under tisdagseftermiddagen arrangerade UNICEF Sverige sitt första seminarium under Almedalsveckan, på temat "Glöm aldrig Yara". Syftet var att diskutera system- och myndighetsbrister när det gäller skydd av utsatta barn. Hur kan vi se till att barn inte faller mellan stolarna?

Unicef Logo Swedish
Sverige

I Sverige lever två miljoner barn. Sverige är ett bra land att växa upp i för de allra flesta barn - men inte för alla. De barn som av olika anledningar halkar efter riskerar att hamna i ett socialt utanförskap som kan vara svårt att ta sig ur. Efter år av punktinsatser kring en komplex och mångfacetterad problematik kräver vi nu att den nya regeringen gör en politisk prioritering och markering: inga fler barn i socialt utanförskap. Ta initiativ till en nationell, sammanhållen handlingsplan inom de 100 första dagarna vid makten.

Unicef Logo Swedish
Våld i hemmet

Två uppmärksammade fall den senaste tiden där barn har utsatts för våld visar på okunskap och bristande rutiner inom skola och socialtjänst. Men problemet är mycket större än så, hävdar UNICEF Sverige i en debattartikel som publiceras i Svenska Dagbladet idag. Det krävs nu en blocköverskridande socialpolitisk överenskommelse för att stärka rättigheterna för barn i utsatta situationer.

Unicef Logo Swedish
Våld i hemmet

”To train up a child” heter en bok skriven av Michael och Debi Pearl. Författarna beskriver där sin uppfostringsmetod som går ut på att föräldrarna genom fysiskt våld ska få sina barn att lyda dem. Boken är i praktiken en manual i hur man misshandlar barn. Detta är ett brott i svensk lag, ändå säljs denna bok av svenska nätbokhandlare. Att det 35 år efter att lagen mot aga infördes fortfarande kan säljas litteratur som uppmuntrar till brott mot barn, visar att barnets rättsliga ställning behöver stärkas generellt i samhället.

Unicef Logo Swedish
Sverige

”Farsan har alltid druckit och haft alkoholproblem. Första gången han slog mig var jag runt sex år, det var efter ett bråk. Jag blev helt paff. Så slog han en gång till och en gång till. Jag fattade inte riktigt att en förälder kunde göra nåt sånt. Efter det blev det mer och mer och han slog mig allt oftare. Jag ville bort från allt. I samband med det blev jag mobbad i skolan. Jag hade ångest och självmordstankar hela tiden och mådde för jävligt. En dag fick jag nog och stack hemifrån”.

Unicef Logo Swedish
Våld i hemmet

Konsekvenser av att barns rättsliga ställning är svag i Sverige visar kampanjen "201 dödade kvinnor och barnen som blev kvar" som Aftonbladet för tillfället driver. Idag görs snäva bedömningar av vad ett barn har rätt till. För att barns rättigheter ska ges verkligt utrymme krävs att barnkonventionen blir svensk lag.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Närmare 40 procent av de svenska barnen anser att de vet ganska lite eller nästan ingenting om barns rättigheter. Närmare en femtedel av pojkarna tycker att barn kan bestraffas fysiskt. Endast 68 procent av de svenska pojkarna tar klart avstånd mot våld mot barn. Det framkommer i en nordisk studie om barnets rättigheter, bland barn mellan 12 och 16 år, som idag presenteras av UNICEF.