UNICEFÄmne
Mässling

Mässling

Mässling är en mycket smittsam sjukdom, och kan vara dödlig för små barn. UNICEF jobbar för att barn ska vaccineras, samt sprider kunskap om sjukdomen för att öka vaccinationsgraden.

Unicef Logo Swedish
Demokratiska republiken Kongo

Den senaste veckan har antalet fall av kolera och mässling ökat bland människor på flykt i Norra Kivuprovinsen. Risken är stor att sjukdomsspridningen eskalerar till epidemier.

Unicef Logo Swedish
Mässling

Omfattande vaccinationskampanjer under de senaste sex åren har minskat antalet dödsfall i mässlingen med 60 procent. I Afrika har antalet dödsfall minskat med tvåtredjedelar.

Unicef Logo Swedish
Libanon

Idag inleddes en omfattande vaccinationskampanj i Libanon. Tiotusentals barn på flykt undan striderna ska vaccineras mot de vanligaste dödliga sjukdomarna. I krissituationer då människor lever under trånga och ibland ohygieniska former ökar risken för utbrott av till exempel mässling och polio.

Unicef Logo Swedish
Mässling

En ambitiös global vaccinationskampanj har nästan halverat antalet dödsfall mellan 1999 och 2004, enligt Världshälsoorganisationen (WHO) och UNICEF. Störst är minskningen i Afrika.

Unicef Logo Swedish
Mässling

I samarbete med UNICEF, WHO med flera drar Bangladesh igång sin största hälsoinsats någonsin. 33,5 miljoner barn, mellan nio månader och tio år gamla, ska under tre veckor vaccineras mot mässling som är en av de vanligaste orsakerna till dödsfall bland barn. Start 25 februari.

Unicef Logo Swedish
Mässling

Under en två veckor lång vaccinationskampanj ska 800 000 barn som överlevde jordbävningen vaccineras mot mässlingen. Nästan hela ordinarie vaccinationskapaciteten förstördes i jordbävningen men nu har UNICEF tillsammans med samarbetspartners satt upp mobila team som ska nå barn i avlägsna byar.

Unicef Logo Swedish
Mässling

En fjärdedel av alla barn som föds i världen varje år får inte det livsviktiga skydd som vaccinationer utgör. Det visar en ny studie från FN:s barnfond UNICEF.

Unicef Logo Swedish
Mässling

Pirozzi Ett nytt unikt initiativ har tagits för att skydda alla barn runt om i världen mot de farliga sjukdomar som kan undvikas med vaccin, som t ex mässling, kikhosta och stelkramp.

Unicef Logo Swedish
Sudan

Förra fredagen flög UNICEF och FN-personal till Eritreas huvudstad Asmara för att försöka få tillstånd att genomföra två stora vaccinationskampanjer mot mässlingen och polio i de områden som kontrolleras av rebellerna.