Default hero image

UNICEF och WHO presenterar

ny global vaccinationsstrategi

Pirozzi Ett nytt unikt initiativ har tagits för att skydda alla barn runt om i världen mot de farliga sjukdomar som kan undvikas med vaccin, som t ex mässling, kikhosta och stelkramp.

Skribent |

Publicerad |

2005 05 27

Uppdaterad |

2005 05 27

UNICEF och WHO presenterar ny global vaccinationsstrategi

UNICEF och Världshälsoorganisationen (WHO) har tillsammans utformat en ny global vaccinationsstrategi, “The Global Immunization Vision and Strategy” (GIVS), som antogs av alla de regeringar som möttes vid Världshälsoförsamlingen i Genève den 25 maj. GIVS är en ambitiös strategi för att bekämpa sjukdomar som kan undvikas med vaccin, sjukdomar som dödar över två miljoner människor varje år av vilka två tredjedelar är barn.

Målet är att vaccinera 80 % i varje land

GIVS sträcker sig över perioden 2006-2015 och erbjuder flera olika varianter för att länderna ska kunna välja den strategi som passar just deras behov. Man vill främst rikta uppmärksamheten mot de allra fattigaste människorna i slumområden och i svåråtkomliga och isolerade regioner.
Avsikten med den nya strategin är att vaccinera fler barn, att introducera ett spektrum av nya vacciner och teknologier och att tillhandahålla även andra hälsoinsatser i samband med att man vaccinerar barn. På de platser som är svåra att nå vill man t ex passa på att dela ut myggnät mot malaria och näringstillskott.
Målet är att i varje land vaccinera 80 % av befolkningen i alla regioner före 2010.

En av världens största hälsosucéer

Vaccinationer har varit en av världens mest lyckosamma och kostnadseffektiva hälsoinsatser i vår historia. Vaccin har utrotat smittkoppor, minskat antalet fall av polio med 99 % sedan 1988 och även kraftfullt minskat antalet sjukdoms- och dödsfall i bland annat difteri, kikhosta och mässlingen. Bara år 2003 kunde vaccinationer förhindra över två miljoner dödsfall.

Många miljoner fortfarande utan skydd

Trots detta är vaccinationer långt ifrån självklart i många länder och i en del länder har andelen och antalet vaccinerade faktiskt sjunkit. År 2003 var fortfarande omkring 27 miljoner barn och 40 miljoner gravida kvinnor inte skyddade mot sjukdomar som kan undvikas med hjälp av vaccin.

- Ett av fyra barn har fortfarande inte tillgång till livsavgörande vaccin, säger UNICEFs högsta chef Ann Veneman. Den nya strategin påvisar att om vi ska förbättra möjligheterna för barns överlevnad, så måste vaccinationerna fortsätta år ut och år in.

Skräddarsytt regeringssamarbete

För att kunna möta alla länders olika behov, kommer UNICEF och WHO att i nära samarbete med regeringarna hjälpa till med utformningen, finansieringen och genomförandet av nationella vaccinationsprogram. Regeringarna blir på detta sätt manade att sätta vaccinationer högt upp på dagordningen. Något som UNICEF och WHO menar är absolut nödvändigt för att kunna uppnå Millenniemålen till år 2015.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.

Malawi_2023_LowRes_New-5.jpg
En kväll för alla barn

I mars 2023 drabbades Malawi av cyklonen Freddy, som lade nästan halva landet under vatten. Översvämningarna bidrog till att farliga vattenburna sjukdomar som kolera började spridas. Nu pågår en kamp mot klockan att nå fram med vård och livräddande vaccin till de isolerade barnen och familjerna. UNICEF ställde snabbt om och upprättade bland annat tillfälliga hälsocentraler.

Vaccinerat barn - Indien 2022
Barnadödlighet

De senaste tre åren har 67 miljoner barn i världen inte vaccinerats mot de mest dödliga barnsjukdomarna, det visar en rapport från UNICEF som släpptes den 20 april. Det är den största tillbakagången av vaccinationer på decennier. Redan ser vi konsekvenserna i form av mässlings- och polioutbrott. UNICEF varnar för allvarliga bakslag för barns liv och hälsa.