Default hero image

60 procent färre

dödsfall i mässlingen

Omfattande vaccinationskampanjer under de senaste sex åren har minskat antalet dödsfall i mässlingen med 60 procent. I Afrika har antalet dödsfall minskat med tvåtredjedelar.

Skribent |

Publicerad |

2007 01 19

Uppdaterad |

2007 01 19

60 procent färre dödsfall i mässlingen

Omfattande vaccinationskampanjer under de senaste sex åren har minskat antalet dödsfall i mässlingen med 60 procent. Förra året dog totalt 345 000 människor till följd av mässlingen, jämfört med 870 000 för år 1999. I Afrika har antalet dödsfall minskat med tvåtredjedelar.

Globalt samarbete

Förra året dog totalt 345 000 människor till följd av mässlingen, jämför med 870 000 för år 1999. Totalt beräknas 2,3 miljoner människor räddats från mässlingdöden under samma period, som ett resultat av en globalt samarbete mellan flera FN-organ, däribland UNICEF, internationella organisationer och ett flertal drabbade länder.

Ländernas insats avgörande

- Den viktigaste framgångsfaktorn för vaccinationssatsningen är att länderna själva tagit ansvar för planering, genomförande och kontroll. Detta ger bättre förutsättningar för att resultaten ska bli långsiktigt hållbara, eftersom det kommer att krävas flera års fortsatt satsning för att håll mässlingsfallen i schack, säger Jean-Marie Okwo-Bele, Världshälsoorganisationens vaccinationsansvarig.

Modell för andra områden

- Ett fantastiskt resultat som starkt bidrar till att minska barnadödligheten, och därmed också till att nå FN:s millenniemål, kommenterar UNICEFs chef Ann Veneman.

Veneman betonar att UNICEF gärna ser att angreppssättet kring mässlingskampanjen får stå modell för insatser på andra viktiga områden för att minska barnadödligheten.
Samarbetet i kampanjen mot mässling, — The Measles Initiative — inleddes år 2001.

Mål: 90 % minskning

Mellan år 1999 och 2005 genomfördes särskilda vaccinationssatsningar i 45 prioriterade länder då totalt över 360 miljoner barn under 15 års ålder fick mässlingsvaccin.

Trots framgångarna är mässlingen den av de sjukdomar som det idag finns vaccin mot, som dödar flest barn. De närmaste åren kommer extra fokus ligga på hårt mässlingdrabbade länder i Sydasien.

Målet är att antalet dödsfall i mässlingen ska minskas med 90 procent fram till år 2010.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.

Malawi_2023_LowRes_New-5.jpg
En kväll för alla barn

I mars 2023 drabbades Malawi av cyklonen Freddy, som lade nästan halva landet under vatten. Översvämningarna bidrog till att farliga vattenburna sjukdomar som kolera började spridas. Nu pågår en kamp mot klockan att nå fram med vård och livräddande vaccin till de isolerade barnen och familjerna. UNICEF ställde snabbt om och upprättade bland annat tillfälliga hälsocentraler.

Vaccinerat barn - Indien 2022
Barnadödlighet

De senaste tre åren har 67 miljoner barn i världen inte vaccinerats mot de mest dödliga barnsjukdomarna, det visar en rapport från UNICEF som släpptes den 20 april. Det är den största tillbakagången av vaccinationer på decennier. Redan ser vi konsekvenserna i form av mässlings- och polioutbrott. UNICEF varnar för allvarliga bakslag för barns liv och hälsa.