Gå till innehållet
Bild ur spelet Violence Of Reality

Gör allt våld mot barn straffbart

Skriv under UNICEF Sveriges krav:

Vi värnar alltid om din personliga integritet när vi hanterar dina personuppgifter. Läs mer i vår integritetspolicy

1979 VAR SVERIGE FÖRST I VÄRLDEN med att införa ett förbud mot barnaga, men trots det skyddar vi inte barn från alla former av våld som de utsätts för i hemmet. Vissa former av våld mot barn räknas inte som ett brott enligt svensk lag, till exempel psykiskt våld som hot, trakasserier och att bevittna våld.

ALLT VÅLD MOT BARN MÅSTE FÖRBJUDAS och bli straffbart enligt lag. Skriv under vårt krav och hjälp oss att sätta press på politikerna.

Läs mer om UNICEFs krav för att stoppa våld mot barn

Mamma såg ut att vara rädd. Men jag minns inte. När jag sprang tänkte jag inte så mycket. Jag bara grät. Jag grät tyst för jag ville inte att de skulle höra.
Flicka, 8 år
  • Läs rapporten: Vem skyddar mig från våld?

    Barn i Sverige berättar om sina upp­levelser av våld, om rätts­processen och sam­hällets agerande. Och om vikten av att bli lyssnad på och tagen på allvar.

SE TRAILERN OCH SPELA VIOLENCE OF REALITY. Upplev verkligheten för tusentals barn. Genom spelet kan du se och känna, ur ett barns perspektiv, hur det är att uppleva våld i hemmet. För att spela behöver du en dator.

Spela på violenceofreality.se

Gör allt våld mot barn straffbart

Skriv under UNICEF Sveriges krav