Gå till innehållet

Varför vill UNICEF att barnkonventionen ska bli svensk lag?

UNICEF anser att en inkorporering skulle stärka barns rättigheter. Barns rättigheter skulle då tas på större allvar, inte minst inom det svenska rättsväsendet. Att göra barnkonventionen till lag skulle även innebära att konventionen skulle åberopas oftare av våra domstolar och myndigheter.