Frågor och svar / Frågor om barnkonventionen

Varför vill UNICEF att barnkonventionen ska bli svensk lag?

UNICEF anser att en inkorporering skulle stärka barns rättigheter. Barns rättigheter skulle då tas på större allvar, inte minst inom det svenska rättsväsendet. Att göra barnkonventionen till lag skulle även innebära att konventionen skulle åberopas oftare av våra domstolar och myndigheter. 

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort