Gå till innehållet

Varför vill UNICEF att barnkonventionen ska bli svensk lag?

Den 13 juni röstade Sveriges riksdag äntligen ja till att göra barnkonventionen till lag och är nu lag i Sverige sedan 1 januari 2020. UNICEF anser att en inkorporering och fortsatt transformering kommer stärka barns rättigheter. Barns rättigheter kommer då tas på större allvar, inte minst inom det svenska rättsväsendet. Att göra barnkonventionen till lag kommer även innebära att konventionen kan åberopas oftare av våra domstolar och myndigheter.