UNICEFBarnkonventionen
FN:s kommitté för barnets rättigheter

FN:s Barnrättskommitté övervakar att barnkonventionen efterföljs

Alla länder som har anslutit sig till FN:s Konvention om Barnets Rättigheter (barnkonventionen) rapporterar regelbundet till FN:s kommitté för barnets rättigheter (barnrättskommittén). Det är en internationell kommitté vars uppgift är att övervaka att barnkonventionen respekteras i de länder som ratificerat den. Barnkonventionen är den konvention som flest länder har anslutit sig till.

Barnrättskommittén består av 18 experter

Barnrättskommittén är det organ som övervakar genomförandet av barnkonventionen i konventionsstaterna. Den övervakar också genomförandet av de fakultativa protokollen till konventionen, om inblandning av barn i väpnade konflikter och om försäljning av barn, barnprostitution och barnpornografi. Barnrättskommittén finns i Genève och består av 18 oberoende experter.

Regelbunden granskning

Konventionsstaterna ska kontinuerligt lämna rapporter till barnrättskommittén om vad de gjort för att säkerställa och tillgodose barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Förenklad rapporteringsprocess till FN:s barnrättskommitté

2014 beslutade FN att förenkla och samtidigt stärka rapporteringsprocesserna i FN-systemet. Mer information om den förenklade rapporteringsprocessen finns här: förenklad process (Simplified reports reporting procedure SRP)

Den nya förenklade processen inleds med att barnrättskommittén skickar en lista på frågor till staten som de ska svara på. Svaren på frågorna utgör statens formella rapport.

Här kan du läsa den samlande listan från Sveriges barnrättsorganisationer (inskickat mars 2020).

Här kan du läsa den lista på frågor som barnrättskommittén skickat till den svenska regeringen kring hur Sverige lever upp till barnkonventionen (publicerades juli 2020).

Här kan du läsa Sveriges rapport som är svaren på Barnrättskomitténs frågor.

I filmen nedan kan du höra barn berätta om sin delaktighet i processen för rapporteringen till Barnrättkommittén.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Alternativ rapporter 

Frivilligorganisationer och oberoende ombudsmän och institutioner kan skicka egna rapporter. Ta del av civilsamhällets alternativ rapporter 2022 här: 

Kritik och förslag

Kommittén kan ge ett land kritik, förslag och rekommendationer, och har också rätt att begära ytterligare information från staterna.

I filmen nedan får vi höra vilka rekommendationer som är viktigast för barn.

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Tidigare rapporter och rekommendationer 

Här kan du läsa rapporter och rekommendationer från tidigare granskningar:

UNICEF Sveriges kommentar till regeringsrapporten 2012.