Frågor och svar / Frågor om barnkonventionen

Vad innebär det att ratificera barnkonventionen?

När en stat ratificerar en konvention förpliktar sig staten att följa konventionen. I och med ratificeringen blir konventionen/den internationella överenskommelsen juridiskt bindande för staten. Barnkonventionen är den konvention som flest länder har anslutit sig till. Hittills har 196 stater ratificerat barnkonventionen. Sverige ratificerade barnkonventionen 1990. Idag är det bara USA som inte har ratificerat konventionen.

När det gäller USA brukar flera förklaringar nämnas:

  • En ratificering skulle innebära att konventionen blir en överstatlig bestämmelse som tar över delstaternas lagar
  • Barnkonventionens medborgerliga och politiska rättigheter kan godkännas men inte de ekonomiska, sociala och kulturella
  • Genom en ratificering skulle barn få för starka rättigheter på bekostnad av föräldrarnas rättigheter

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort