Gå till innehållet

Vad händer om ett land inte följer barnkonventionen?

FN:s barnrättskommitté är det kontrollorgan som ser till att konventionsstaterna följer barnkonventionen. Det finns ingen särskild domstol eller andra sanktionsmekanismer för de konventionsstater som inte följer barnkonventionen. Det är därför viktigt att ta kritiken från kommittén på allvar. I Sverige bevakar både barnombudsmannen (BO) och organisationer, däribland UNICEF, att barnkonventionen efterlevs.