Gå till innehållet

Hur mycket måste vi bidra med för att bli samarbetspartner?

För att kunna kalla sig samarbetspartner och ha möjlighet att använda UNICEFs varumärke i er egen marknadsföring, bör värdet för UNICEF inte understiga en miljon kronor per år för ett nationellt samarbete. För företag som vill använda UNICEFs varumärke i egna kampanjer på den internationella marknaden bör bidraget inte understiga 3,5 miljoner kronor per år.