Frågor och svar / Frågor om företagssamarbeten

Hur mycket måste vi bidra med för att bli samarbetspartner?

För att kunna kalla sig samarbetspartner och ha möjlighet att använda UNICEFs varumärke i er egen marknadsföring, bör värdet för UNICEF inte understiga en miljon kronor per år för ett nationellt samarbete. För företag som vill använda UNICEFs varumärke i egna kampanjer på den internationella marknaden bör bidraget inte understiga 3,5 miljoner kronor per år.

Frågor om företagssamarbeten

Frågor om barnkonventionen

Operation Dagsverke - insättningar

Operation Dagsverke för skolor

Frågor om egna insamlingar

Frågor om gåvoshopen och gåvobevis

Frågor om gåvor och givande

Frågor om Världsförälderskap och autogiro

Frågor om logotyp, bilder och informationsmaterial

Frågor om engagemang, jobb och praktik

Frågor om skolarbete eller projektarbete

Frågor om UNICEF och UNICEFs arbete

Frågor om att jobba som ringare eller värvare

Frågor om minneskort och gratulationskort