Gå till innehållet

UNICEF ♥ Barnhjältar: Öka era med­arbetares kunskap

Som en del av FN och världens största barn­rätts­orga­nisa­tion är UNICEF experter och drivande inom social håll­bar­het. Den här kun­skapen vill vi dela med er. Med vår prenu­mera­tions­tjänst ökar ni era med­arbetares kunskap om barn­konven­tionen och de globala målen, sam­tidigt som ni bygger stolt­het internt.

UNICEFs arbete är starkt samman­länkat med Agenda 2030, inte minst då vi är formellt ansvariga för upp­följning av 7 av de 17 globala målen.

Genom UNICEFs kunskaps­abonne­mang kommer ni regel­bundet att få ta del av närings­livs­anpassat material knutet till barn­konven­tionen och de globala målen. Genom filmer, inter­vjuer, artiklar och test kommer ni att öka era med­arbetares kunskap om frågorna, sam­tidigt som ni bygger stolt­het internt.

Kostnaden för prenu­mera­tions­tjänsten baseras på antalet anställda. Hör gärna av er till Johanna om ni vill veta mer:

Johanna Eliasson
Sales researcher
073-775 32 39
johanna.eliasson@unicef.se