UNICEFFöretag
Unicef älskar barnhjältar

UNICEF ♥ Barnhjältar: Öka era medarbetares kunskap

Som en del av FN och världens största barnrättsorganisation är UNICEF experter och drivande inom social hållbarhet. Den här kunskapen vill vi dela med er. Med vår prenumerationstjänst ökar ni era medarbetares kunskap om barnkonventionen och de globala målen, samtidigt som ni bygger stolthet internt.

Barn på lastbilsflak i Bolivia
Foto: © UNICEF/UNI116822/Friedman-Rudovsky

UNICEFs arbete är starkt sammanlänkat med Agenda 2030, inte minst då vi är formellt ansvariga för uppföljning av 7 av de 17 globala målen.

Genom UNICEFs kunskapsabonnemang kommer ni regelbundet att få ta del av näringslivsanpassat material knutet till barnkonventionen och de globala målen. Genom filmer, intervjuer, artiklar och test kommer ni att öka era medarbetares kunskap om frågorna, samtidigt som ni bygger stolthet internt.

Kostnaden för prenumerationstjänsten baseras på antalet anställda. Hör gärna av er till Johanna om ni vill veta mer:

Johanna Eliasson
Sales researcher
073-775 32 39
johanna.eliasson@unicef.se