UNICEFFöretag
Champion for Children

Champion for Children: Kämpa för barnen med oss

Vi vet att många företag, i olika storlekar och med olika förutsättningar, vill vara med och skapa verklig förändring för barns liv och framtid. Genom Champion for Children kan ditt företag arbeta tillsammans med UNICEF på en nivå som passar er.

Barn - Guatemala -2023
Foto: © UNICEF/UN0843619/Izquierdo

Många företag, stora, medelstora som små, vill vara med och förändra barns liv och framtid. Det är samarbeten som är avgörande för att barns rättigheter ska bli till verklighet för alla barn, oavsett var i världen de befinner sig. Inom kort öppnas därför möjligheten för företag att engagera sig utifrån egna förutsättningar. 

Genom programmet Champion for Children kommer ditt företag att kunna bidra till UNICEFs arbete på den nivå som passar er. Ni kommer exempelvis att få grafiskt material till era kanaler och material om barnkonventionen och globala målen för att vidareutbilda era medarbetare, samtidigt som ni bygger stolthet internt. 

Ert stöd kommer att bidra till att UNICEF kan vara på plats innan och under en katastrof, och göra det möjligt för oss att stanna kvar så länge barnen behöver oss.

Kontakta gärna Leo om ni vill veta mer:

Leo Sommer
Affärsansvarig SME
Email: leo.sommer@unicef.se
Telefon: 0761138656