Prioritera barns rättigheter

Den 1 januari 2020 blev barnkonventionen svensk lag. Det betyder att genomförandet av barns rättigheter måste tas på ännu större allvar. I Sverige är det kommunerna som ansvarar för en stor del av verksamheten som rör barn, såsom skolan och socialtjänsten. Mycket viktigt arbete pågår. Men för att alla barns rättigheter ska bli verklighet krävs insatser och ökad samordning på alla politiska nivåer, kommunal, regional och nationell.

Skriv under vårt upprop till politikerna om att prioritera barns rättigheter i praktiken.

Information om hur vi behandlar dina personuppgifter hittar du i vår integritetspolicy.