UNI142416-flicka-på-flykt-575x383.jpg

För alla barns rätt

till en barndom

Att leka är att vara barn. Men att vara barn är ingen lek, det är blodigt allvar. I varje konflikt, katastrof och överallt där barn drabbas av obegripliga orättvisor i sin vardag – det är där UNICEF finns och arbetar. Och vi stannar så länge barnen behöver oss, för deras skull ger vi aldrig upp.

Skribent |

Publicerad |

2018 06 25

Uppdaterad |

2018 06 25

För alla barns rätt till en barndom

I katastrofområden och vid politikernas förhandlingsbord. Längs flyktvägen, på hälsocentren och i skolan. Där finns UNICEF. Vi blundar aldrig, lyssnar alltid. Och vi ser till att barnens röster hörs. För deras bästa ska alltid komma först.

UNI142416-flicka-på-flykt-575x383.jpg
UNICEF bildades 1946 för att hjälpa barn som drabbats av andra världskriget. Till exempel den här flickan som befann sig på flykt när bilden togs.Foto: © UNICEF

UNICEF bildades 1946 för att hjälpa barn som drabbats av andra världskriget. Till exempel den här flickan som befann sig på flykt när bilden togs. Foto: © UNICEF

Vi arbetar dag ut och dag in, på några av världens tuffaste platser, för att nå de allra mest utsatta barnen. Vårt uppdrag är att skydda dem. Alla barn har rätt till en barndom där de är älskade, trygga, friska, får gå i skolan och har alla möjligheter att uppnå sin fulla potential.

unicef-infografik-1080-HISTORIA-flicka-575x575.jpg

Varför finns UNICEF?

UNICEF är FN:s barnfond och har funnits sedan den 11 december 1946. Organisationen startades för att hjälpa de barn som drabbats av andra världskriget och ända sedan dess har vi kämpat för barns grundläggande behov och rättigheter. Vårt långvariga arbete har gjort oss till världens ledande barnrättsorganisation.

FN har gett oss i uppdrag att arbeta för att barnkonventionen ska följas av alla länder som skrivit under den. Vi arbetar alltså inte med välgörenhet, utan kämpar för alla barns rätt att få sina grundläggande behov och rättigheter tillgodosedda. Vi står på barnens sida – i alla lägen.

https://youtu.be/e0l-au58T2c

Hur arbetar UNICEF?

UNICEF finns i 190 länder. Som en del av FN har vi ett unikt mandat och inflytande. Vårt uppdrag är att arbeta för att barnkonventionen ska följas av alla länder som har skrivit under den. Barnkonventionen handlar om att alla barn har självklara, absoluta rättigheter som måste respekteras och tillgodoses.

Vi vet att många problem som utsatta barn möter hänger ihop: Ett barn som inte registreras vid födseln får aldrig sin första vaccination. Ett barn som inte vaccineras riskerar att drabbas av allvarliga sjukdomar. Ett sjukt barn kan inte gå i skolan. Ett barn som inte går i skolan har mycket svårare att ta sig ur fattigdom och utsatthet. Därför jobbar vi långsiktigt och brett med barns alla problem och rättigheter – på alla nivåer i samhället.

unicef-infografik-1080-vatten-utkast-575x575.jpg

Vi forskar och skapar nya lösningar på gamla problem

Förutom att vi har expertkunskaper i alla frågor som rör barns behov och rättigheter bedriver vi forskning kring barns och kvinnors situation. Varje år ger vi ut rapporter med statistik och framsteg  som används av beslutsfattare och journalister över hela världen.

Att vara innovativa är en förutsättning för att hitta nya lösningar på gamla problem. Vi har en avdelning som enbart arbetar med att komma på nya lösningar och implementera de som visar sig vara framgångsrika. Det har resulterat i en våg av teknologi och produkter med vars hjälp vi når de mest utsatta barnen på platser som ofta är svåra att nå fram till.

Vi har exempelvis börjat använda drönare i kampen mot hiv.   Drönaren gör att vi snabbt kan skicka blodprover från avlägsna byar hela vägen till sjukhusen i storstäderna, något som tidigare tagit veckor eller till och med månader. Det räddar många liv.

UNICEF-DRONE-2-575x383.jpg
Barn och vuxna ser nyfiket på när UNICEF testar drönare i Malawi, för att snabbt kunna skicka blodprover mellan vårdcentraler och labb.Foto: © UNICEF/Khonje

Barn och vuxna ser nyfiket på när UNICEF testar drönare i Malawi, för att snabbt kunna skicka blodprover mellan vårdcentraler och labb. Foto: © UNICEF/Khonje

En av våra viktigaste principer i innovationsarbetet är att ta vara på lokal kunskap och erfarenhet av människor som lever i den miljö där innovationen ska användas. Ett exempel är U-report som lanserades av UNICEF i Uganda 2011. U-report låter ungdomar själva rapportera om vad som händer i deras samhällen via sms.

Och beslutsfattarna lyssnar – en parlamentsledamot i Uganda startade till exempel en vaccinationskampanj i sitt distrikt efter att U-report informerat om att väldigt få barn under fem år vaccinerades där. Idag används U-report av unga i länder över hela världen.

Hur används pengarna?

UNICEF är FN:s barnfond, men vi får inget ekonomiskt stöd från FN. Vårt arbete finansieras helt och hållet av frivilliga bidrag av privatpersoner, regeringar och företag. Tack vare alla som ger och är med och kämpar för barns rättigheter kan vi fortsätta vårt arbete med att skapa en bättre värld för alla barn, och det ger resultat.

pengar-575x212.jpg

Pengarna UNICEF Sverige samlar in  används där de behövs som mest just nu. De mest utsatta barnen får hjälp först. Pengarna används även till långsiktigt arbete för att barn till exempel ska kunna ta sig ur fattigdom, börja gå i skolan och få en bättre framtid. Av 100 kronor går 89 kronor direkt till vårt arbete för barnen. 10 kronor används till kostnader för insamling, för att vi ska kunna hjälpa ännu fler barn. Och 1 krona går till administration, det vill säga kostnader som behövs för att vi ska kunna driva organisationen.

Det blir bättre  

Ibland kan det kännas hopplöst när nyheterna rapporterar om katastrofer och konflikter där barn far illa. Men världen blir faktiskt en bättre plats för många barn, och vårt arbete skapar verkliga förändringar:

  • Allt fler barn överlever

  • Allt fler barn får en plats i en skolbänk

  • Allt färre barn smittas med hiv av sina mammor under graviditet och förlossning

  • Allt fler barn blir registrerade när de föds

unicef-infografik-1080-barnadödligheten-har-halverats-575x575.jpg

Vi stannar så länge barnen behöver oss  

UNICEF strävar efter att alla barn ska få den barndom de har rätt till, och trots att det går framåt så har vi en bit kvar. Det kan låta konstigt, men vårt mål är att vi inte ska behöva finnas. För när den dagen kommer betyder det att alla barns rättigheter är tillgodosedda. Tills dess fortsätter vi, tillsammans, att kämpa för alla barn. Och vi kommer att stanna så länge de behöver oss.

För barnens skull ger vi aldrig upp.

 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Unicef Logo Swedish
Barnkonventionens dag

Trots att barnkonventionen varit lag i Sverige i mer än två år finns fortfarande uppenbara brister i hur barns rättigheter efterlevs. Idag den 20 november är det Barnkonventionens dag och det är därför särskild anledning att uppmärksamma dessa brister. Det är dags för regeringen att förverkliga barns rättigheter i hela samhället, särskilt för barn i utsatta situationer, det skriver 22 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

UN0733510.jpg
Barnkonventionens dag

På söndag den 20 november är det barnkonventionens dag, ett tillfälle att uppmärksamma barns rättigheter lite extra. UNICEF har en viktig roll i att barnkonventionen respekteras och efterlevs, i Sverige och globalt. För att det ska bli möjligt måste barn få göra sina röster hörda, de behöver respekteras och involveras i beslut som rör deras liv. I år är det viktigare än någonsin.