Inga fler barn i socialt utanförskap!

Oavsett vem som styr i Sverige finns ett löfte som aldrig infrias: att bryta socialt utanförskap bland barn.

Jag står bakom UNICEFs krav till nya regeringen
Din bild här

Vi kräver en nationell handlingsplan

Att bryta socialt utanförskap bland barn i Sverige måste bli en politisk prioritering. Vi kräver att den nya regeringen tar fram en nationell handlingsplan som baseras på helhetssyn, samverkan, barns delaktighet och likvärdig utbildning.

1

Helhetssyn.
Politiska insatser, myndighetsutövning och beslutsfattande som berör barn i utanförskap måste präglas av en helhetssyn.

2

Samverkan.
Rutiner för samverkan mellan myndigheter som socialtjänst, polis, domstol, hälsovård och BUP måste säkerställas.

3

Delaktighet.
Barnets perspektiv och delaktighet ska garanteras vid allt beslutsfattande som berör barn i socialt utanförskap.

4

Likvärdig utbildning.
Det krävs ett ökat centralt ansvar för att garantera alla barns rätt till likvärdig och kvalitativ utbildning.

Läs mer om barn och socialt utanförskap i Sverige i vårt faktablad.

Barn och socialt utanförskap

Socialt utanförskap är ett komplext begrepp som kan betyda många saker. Det kan handla om barn som lever i ekonomisk utsatthet, med fysisk och psykisk ohälsa, våld eller missbruk, skolsvårigheter eller sämre förutsättningar att göra sina röster hörda. 

toarullen

Socialt utanförskap som begrepp

Ett flertal begrepp har använts för att beskriva de ökade skillnader i levnadsvillkor mellan olika befolkningsskikt som vuxit fram i Europa de senaste årtiondena. Hit hör till exempel fattigdom, marginalisering och socialt utanförskap. Förenklat kan socialt utanförskap beskrivas som ett utvidgat fattigdomsbegrepp, där hänsyn tas till bristande resurser inom en rad livsområden.

Fakta socialt utanförskap

flickabeskuren

Långsiktigt arbete

För de två miljoner barn som finns i Sverige ser förutsättningarna att få en bra start i livet väldigt olika ut. Barn som inte har tillgång till sina rättigheter riskerar att halka efter och hamna i socialt utanförskap. Vi arbetar för hållbara och långsiktiga förändringar för att barn i utanförskap ska få ökad delaktighet i det svenska samhället och få sina rättigheter enligt barnkonventionen respekterade.

pojke boll beskuren

Vikten av utbildning

Utbildning är den enskilt viktigaste faktorn för att bryta socialt utanförskap bland barn och unga. Goda skolprestationer och utbildning efter grundskolan är ett starkt skydd för barn i sårbara situationer. Samtidigt som det sker en utveckling när det gäller undervisningskvaliteten visar det sig att skolresultaten har försämrats och skillnaderna mellan kommunerna har ökat.

mammabarnliten

Följ utvecklingen

Visste du att 12 700 elever lämnade grundskolan i år utan behörighet till gymnasiet, 146 000 barn i relativ fattigdom, att 300 000 barn blivit utsatta för våld i familjen och att 22 000 barn i Sverige är omhändertagna via socialtjänsten och placerade i samhällsvård? Med start idag och två veckor framåt kraftsamlar vi och riktar ett tydligt krav till den nya regeringen att under sina första 100 dagar påbörja arbetet för att bryta socialt utanförskap bland barn i Sverige idag.

Följ oss på bloggen

Vad säger barn och unga

”Det är jobbigt. Att se mamma gråta varje dag för att hon inte har pengar till saker, mat och annat”

Flicka 11 år

”Några fritidsaktiviteter har jag inte. Har typ alltid vetat att det är för dyrt och inte frågat efter det”

Flicka 14 år

”Ibland kan jag inte äta frukost för vi har inte så mycket mat hemma. Det är jobbigt när man är i skolan och magen är hungrig och man kan inte jobba”

flicka 11 år

"Jag behöver hjälp med någonstans att bo. Jag och min mamma och lillebror har blivit vräkta och vi har ingenstans att ta vägen"

Flicka 10 år

”Vi är skitfattiga tycker jag och jag är jättetrött på det”

Flicka 14 år

”För att jag lever i en situation som dom inte lever i. Jag har mer problem att tänka på än skolan, från socialen och hemma och allt”

Pojke 15 år

”I mitt fall känns det så, att man måste ha kontakter, men många av oss har inte det, då går det ju inte att få sommarjobb”

Flicka 15 år

”Mamma ser alltid till att vi får det vi vill ha men inte dyra saker. Hon gör allt för oss. Men jag avstår gärna så att mamma ska få ett par hela skor eller byxor som inte är hål i”

Flicka 11 år

"Jag har blivit slagen av min pappa. När socialen gjorde utredning kom de fram till att det bara var mamma som intalat oss alltihopa. Och umgängesförsök och allt slutar alltid med att jag sitter på golvet och gråter. Ungefär så har det fortsatt nu i fyra år och varje gång de kommer får jag jätteont i magen, huvudet och det"

Flicka 12 år

"INGEN på socialtjänsten har någonsin frågat pojken vad han vill, vad han känner och vad han tycker. Låter så himla fint att säga att vi skrivit på att följa barnkonventionen men vad spelar det för roll om man inte följer det. Ska det bara se fint ut på pappret?!

Familjehemsmamma

”Vissa har föräldrar som kan hjälpa med läxor, så är det inte för mig. Mamma är ensam och orkar inte”

Flicka 15 år

”På vår skola är säkert över 50% utan betyg men skolan bryr sig inte, då skulle majoriteten få gå till socialen och det blir för många”

Flicka 15 år

”Jag har missat mycket i skolan och nu känns det som att det är kört. Det känns som att det är uppbyggt så, att dom som redan har det bra får det bättre, medan dom som har det sämre får det sämre … Vissa har en backup, har det bra hemma med saker och föräldrar som säger åt dom att plugga"

Pojke 15 år

Sprid kampanjen

Hjälp oss att få fler att ställa sig bakom kravet genom att sprida budskapet i dina kanaler.

Publicera en bloggpost, lägg upp en banner, dela en bild på instagram. Oavsett vad du väljer hjälper du oss att lyfta frågan. Tack!

1847

Ge pengar varje månad

Hjälp barn överallt, varje dag, året runt. Från 100 kr per månad.

Bli Världsförälder

48870

Ge bort något meningsfullt

Köp produkter som räddar barns liv. Få ett gåvobevis att ge bort.

Handla i gåvoshopen