Default hero image

Sedan 2008 samarbetar UNICEF med FN:s befolkningsorgan för att få ett slut på traditionen med kvinnlig könsstympning. Arbetet har varit framgångsrikt – sedan satsningen började har över 6000 samhällen i nio afrikanska länder helt övergett den farliga sedvänjan.

Skribent |

Publicerad |

2011 02 07

Uppdaterad |

2011 02 07

Över 6000 afrikanska samhällen upphör med kvinnlig könsstympning

I söndags, den 6 februari, var det den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Dagen till ära lovade UNICEF och FN:s befolkningsorgan UNFPA att fortsätta sitt viktiga uppdrag tillsammans med sina samarbetspartners. Målsättningen är att helt utrota den farliga sedvänjan inom en generation.

– Under tre år har andelen som utsätts i Etiopien sjunkit från 80 procent till 74 procent, i Kenya har antalet minskat från 32 procent till 27 procent och i Egypten har siffran sjunkit från 97 procent till 91 procent. Mycket arbete återstår men vi är på väg, säger Nafissatou Diop, som koordinerar samarbetet mellan UNICEF och FN:s befolkningsorgan.

Andra länder där utvecklingen stadigt går åt rätt håll är Senegal, Burkina Faso, Kenya, Gambia, Guinea and Somalia.

Ett brott mot flickors rättigheter

Könsstympning är ett brott mot kvinnors och flickors rätt till överlevnad, god hälsa och skydd mot våld och övergrepp. Tre miljoner flickor utsätts varje år. Totalt i världen beräknas upp till 140 miljoner kvinnor och flickor ha genomgått könsstympning.

– Men sociala normer och kulturer kan förändras. Kvinnor och män har börjat gå samman för att skydda flickors rättigheter, säger UNICEFs chef Anthony Lake.

UNICEFs och UNFPAs strategi bygger på ett kollektivt engagemang och en respektfull dialog. Alla nivåer i samhället inkluderas i processen – regeringar, religiösa ledare, lokala organisationer, föräldrar och unga flickor. Avskaffandet av kvinnlig könsstympning fungerar när samhällets invånare kan ta ett frivilligt och kollektivt beslut om att upphöra med sedvänjan. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Fiyha - porträtt - 2023
Sudan

Innan den pågående konflikten i Sudan var 13-åriga Fiyha Al Tayeb Nasser ordförande för flickklubben i sin grundskola. Tillsammans med kompisar i klubben har hon informerat om hur skadliga sedvänjor som barnäktenskap och könsstympning påverkar barnen, och kämpat för att sätta stopp för de grymma företeelserna.

konsstympning_foto-unicef.jpg
Coronaviruset

Under det kommande årtiondet riskera två miljoner fler flickor och kvinnor att könsstympas, varnar UNICEF och UNFPA idag på internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Orsaken är pandemin – stängda skolor och avbrott i program som skyddar flickor mot den farliga sedvänjan. Tiden att agera är nu.

foto-fgm-jpg_fa684856b35fec26-scaled.jpg
Internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Idag är det internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. Var 8:e sekund könsstympas en flicka någonstans i världen, ofta med en enkel kniv – utan bedövning. UNICEF arbetar hårt för att stoppa det här grova brottet mot flickors rättigheter.