UNICEFSkribenter
Véronique Lönnerblad
veronique-lonnerblad-3-1.jpg

Véronique Lönnerblad

Skribent
Véronique Lönnerblad var tidigare generalsekreterare för UNICEF Sverige, mellan 2003-2019.
Kopiera länk
veronique-lonnerblad-3-1.jpg

Efter 17 år som UNICEF Sveriges generalsekreterare väljer Véronique Lönnerblad nu att ge uppdraget vidare. Hon sammanfattar sin tid som fantastiskt utvecklande, både för organisationen och personligen.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Inför Centerpartiets partistämma i helgen har vi på UNICEF Sverige skrivit ett brev till Annie Lööf. Syftet är att tydliggöra några av våra krav, som vi hoppas att Centerpartiet ställer sig bakom. Framför allt vill vi att partiet ansluter sig till regeringens förslag om att göra barnkonventionen till svensk lag. Läs hela brevet här.

UN011166-575x384.jpg
Syrien

Det är idag ett år sedan bilden av Alan spreds världen över. Pojken som ensam spolades i land vid en strand i Turkiet. I Sverige skedde en historisk omsvängning av vårt engagemang och vår förståelse för människor på flykt, skriver UNICEF Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad.

Unicef Logo Swedish
EU

EU måste agera nu för barn på flykt. Inför EU-förhandlingarna i Bryssel på måndag uppmanar UNICEF Sverige regeringen att fokusera på följande krav för att ge skydd och stöd till barn på flykt.

Unicef Logo Swedish
Skolstart

Vi har idag en debattartikel i Svenska Dagbladet som tar avstamp i den pågående debatten om sjunkande skolresultat. UNICEF Sverige varnar för att skolkrisen inte får leda till att barns rättigheter åsidosätts och uppmanar till mer utbildning om barnkonventionen i skolan.

Unicef Logo Swedish
Sverige

I en tid då ideologier som kränker respekten för människors lika värde är på framfart är det viktigt att öka kunskapen om barnkonventionen i skolan som ett viktigt verktyg för att förankra respekten för de mänskliga rättigheterna och få dem att genomsyra hela skolmiljön. Det skriver UNICEF Sveriges generalsekreterare Véronique Lönnerblad och Lisa Ericson, programansvarig för utbildning och delaktighet i en debattartikel som publiceras i Lärarnas tidning idag.

Unicef Logo Swedish
Agenda 2030

Sverige bör under det nu pågående ministermötet i New York kräva att barns skydd mot våld och övergrepp inkluderas i de nya mål som ska ersätta millenniemålen efter 2015, skriver UNICEF och representanter för ytterligare fyra svenska barnrättsorganisationer idag på biståndsdebatten.se.