UNICEF
Skribenter

UNICEF Sveriges skribenter

Innehållet på unicef.se är skrivna av våra kunniga medarbetare på UNICEF Sverige. Läs mer om våra skribenter i profilerna här nedan, och ta del av innehållet de skrivit.

UNICEF ikon skribent alt-1
Skribent

Cecilia Åhl var ansvarig för UNICEF Sveriges frivilligverksamhet mellan åren 2012-2023.

UNICEF ikon skribent alt-1
Skribent

Christina Heilborn var tidigare barnrättsjurist och sedan programchef på UNCIEF Sverige, mellan 2005 - 2020.

UNICEF ikon skribent alt-1
Skribent

Eva Dalekant var tidigare internationell programhandläggare på UNICEF Sverige, mellan 2020-2022.

James Elder - Gaza 2024 - cropped
Skribent

James Elder är talesperson för UNICEF. I denna roll har han ansvar för att tala om humanitära kriser över hela världen, samt nyckelfrågor som berör barn. Han påbörjade sin karriär inom UNICEF i Angola 2002.

UNICEF ikon skribent alt-1
Skribent

Karin Ödquist Drackner var tidigare barnrättsjurist och sedan program- och påverkanschef på UNICEF Sverige, mellan 2015-2022.

UNICEF ikon skribent alt-1
Skribent

Lisa Schultz var innehållsproducent på UNICEF Sverige mellan 2019-2023.

Pernilla Baralt  Foto Dahlstrand.JPG
Skribent

Pernilla Baralt är generalsekreterare för UNICEF Sverige.

UNICEF ikon skribent alt-1
Skribent

Rebecca Dahlroe är pressekreterare på UNICEF Sverige. Hon har arbetat inom UNICEF Sverige sedan 2017 och har tidigare varit innehållsproducent.

UNICEF ikon skribent alt-1
Skribent

Artiklar med denna byline saknar personlig avsändare och skrivs av flera skribenter på UNICEF Sverige.

veronique-lonnerblad-3-1.jpg
Skribent

Véronique Lönnerblad var tidigare generalsekreterare för UNICEF Sverige, mellan 2003-2019.

Vad säger barnkonventionen?
  1. 1.Som barn räknas varje människa under 18 år.
  2. 2.Alla barn är lika mycket värda och har samma rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  3. 5.Barnets föräldrar eller annan vårdnadshavare ansvarar för barnets uppfostran och utveckling. De ska också stötta barnet i att få sina rättigheter uppfyllda.
  4. 6.Barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling.
  5. 7.Barn har rätt till ett eget namn och ett medborgarskap. Barnet har rätt, så långt det är möjligt, att få veta vilka dess föräldrar är och få deras omvårdnad.
  6. 8.Barn har rätt till sin identitet, sitt medborgarskap, sitt namn och sina släktförhållanden.