Default hero image

Smutsigt vatten dödar 5000

barn varje dag

På internationella vattendagen den 22 mars vill UNICEF fokusera på att bristen på rent vatten fortfarande är en av de främsta sjukdoms- och dödsorsakerna bland barn under fem år.

Skribent |

Publicerad |

2004 03 22

Uppdaterad |

2004 03 22

Smutsigt vatten dödar 5000 barn varje dag

Varje år dör över 2 miljoner barn på grund av diarré och andra vattenrelaterade sjukdomar. Barn som inte har tillgång till rent vatten är oftare sjuka och utvecklas långsammare jämfört med barn som har obehindrad tillgång till rent vatten.

Diarré sprids snabbt i områden med dålig sanitet och där det är svårt att få tag på rent vatten, t ex katastrofdrabbade områden. Barn som, på grund av fattigdom, redan är svaga är de första som blir sjuka och dör av vattenrelaterade sjukdomar som diarré, kolera och tyfus.

Efter en katastrof arbetar UNICEF hårt för att inom 72 timmar säkra tillgången till rent vatten och grundläggande sanitetsmöjligheter. UNICEF distribuerar t ex hinkar, tvål och vattenreningstabletter.

Katastrofer där UNICEF nyligen har hjälpt befolkningen att få tillgång till rent vatten är: jordbävningen i Bam i Iran, inbördeskriget i Liberia, översvämningar i Bangladesh och torka i Etiopien.

Lyckligtvis har antalet barn som dött av diarré halverats sedan 1980-talet då ungefär tre miljoner barn per år dog på grund av orent vatten.

“Bästa sättet att ligga steget före förödelserna av en naturkatastrof är att uppmana regeringar att avlägga resurser och göra investeringar som leder till att befolkningen får tillgång till rent vatten”, säger Carol Bellamy, UNICEFs högsta chef.

En droppe vatten-kampanjen
Insamlingskampanjen “En droppe vatten”, som startar på vattendagen, är UNICEF Sveriges bidrag till rent vatten till världens barn. För nionde året i rad lanseras kampanjen vars syfte är att samla in pengar till vatten- och sanitetsprojekt i drabbade länder. Genom försäljning av den lilla blå vattennålen och andra aktiviteter har UNICEF Sverige sedan starten 1995 samlat in över 30 miljoner kronor.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.