Iran

Iran är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Unicef Logo Swedish
Iran

Eeles Barnen i Bam, som i december 2003 drabbades av en fruktansvärd jordbävning, kämpar för att komma tillbaka till vardagen. Tack vare mobila bibliotek kommer de ett steg närmre.

Unicef Logo Swedish

På internationella vattendagen den 22 mars vill UNICEF fokusera på att bristen på rent vatten fortfarande är en av de främsta sjukdoms- och dödsorsakerna bland barn under fem år.