Default hero image

UNICEF har utvecklat ett sms-system som gör det möjligt för vårdpersonal att knappa in ett barns hälsouppgifter i mobilen och få omedelbar respons med aktuell diagnos. På så sätt kan undernäring upptäckas och behandlas i tid.

Skribent |

Publicerad |

2010 01 07

Uppdaterad |

2010 01 07

Sms-teknik revolutionerar kampen mot undernäring i Malawi

Den nya sms-tekniken har utvecklats i samarbete med Malawis regering och Columbia University och UNICEF startade under 2009 ett pilotprojekt som omfattar tre distrikt – Dedza, Salima och Kasungu. Med hjälp av mobiltelefoner och sms kan nu vårdpersonal i avlägsna byar som saknar fax och dator, snabbt registrera och följa upp barns näringstillstånd. Det innebär att barn med endast lätt undernäring nu upptäcks i tid och kan få rätt behandling.

Mobiltelefonerna är kopplade till en huvuddator som med hjälp av en särskild programvara snabbt kan göra analyser och grafik. Vårdpersonalen knappar snabbt in alla uppgifter om ett barn och får omedelbart ett sms-svar med en näringsdiagnos som grundar sig på de fakta som sms:ats in.

Stor skillnad

Detta är en enorm skillnad jämfört med Malawis traditionella långsamma och administrationskrävande övervakningssystem som innebär att vårdpersonal måste anteckna varje barns ålder, längd, vikt och överarmsmått för att sedan posta den till hälsodepartementet. Där registreras uppgifterna manuellt i en databas innan analyser kan göras. Det tar flera veckor eller månader innan vårdpersonalen får feedback och alla data hinner bli gamla innan analysen bli färdig.

Sparar tid – och liv

Hälsoarbetaren David Banda använder nu sin mobiltelefon för att registrera barns näringsstatus och snabbt skicka uppgifterna vidare.

– Jag har ingen annan möjlighet att skicka information, berättar han.
Innan sms-systemet introducerades brukade David Banda en gång i månaden cykla tre mil för att överlämna sitt näringsformulär till distriktets hälsochef. Denne skickade i sin tur uppgifterna vidare till hälsodepartementet.

När Davids vårdcentral blev utvald för att delta i pilotprojektet fick han och kollegorna en tretimmarsutbildning på plats för att lära sig registrera och skicka information. De är hänförda över att de nu får direkt feedback som gör det möjligt att remittera barn till specialistvård i tid.

Strålande resultat

Columbia University har gjort en uppföljningsrapport av projektet och resultatet är mycket uppmuntrande. Rapporteringen av näringsinformation har förbättrats betydligt och antalet fel har minskat. Pilotprojektet har fungerat så bra att Malawi nu har bestämt sig för att använda sms-systemet i landets alla distrikt för att bekämpa undernäring.

En vinnande modell

I september 2009 vann UNICEF det prestigefyllda teknikpriset Gov2.0 Summit Award för sitt sms-system i Malawi. UNICEF använder samma teknik i flera olika projekt – i Afrikas horn för att koordinera matdistributionen, i Zambia för att kontrollera nyföddas hälsa och i Senegal som ett hjälpmedel för att lära sig att läsa och skriva.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.