Default hero image

Vilket Europa vill

vi ge barnen?

UNICEFs arbete vilar på idén om alla människors lika värde. Oavsett bakgrund, hudfärg, kön eller om du är vuxen eller barn. Denna enkla men självklara princip är hotad just nu.

Skribent |

Publicerad |

2014 05 12

Uppdaterad |

2014 05 12

Vilket Europa vill vi ge barnen?

Sedan flera år har vi kunna följa hur nationalistiska, rasistiska och fascistiska idéer tar allt större plats i demokratiska församlingar och parlament i Europa. Dessa ideologier är inte förenliga med grundläggande principer i barnkonventionen såsom rätten till sin identitet, skydd mot diskriminering och friheten att tänka, tycka och tro vad du vill.

Nu varnar forskare för att rasistiska och nationalistiska partier förväntas ta 100 platser i Europaparlamentet efter vårens val. Vid förra valet lades 14 412 934 röster på partier som vill se ett mer slutet Europa skrev SvD förra veckan .

Och det inte bara i EU-toppen som dessa ideologier får allt starkare fäste, det tar sig även uttryck inom den svenska skolan. Enligt en undersökning från Skolvärlden  har över 60 procent av lärarna haft elever som har framfört främlingsfientliga åsikter på lektionstid. Och fyra av tio gymnasielärare anser att skolan misslyckas med att bemöta dem.

UNICEF kämpar för att barnets mänskliga rättigheter ska respekteras över hela värden, även i Sverige . Här försöker vi bland annat se till att skolan lever upp till sitt uppdrag  att främja, förmedla och förankra respekten för de mänskliga rättigheterna. Vi kämpar också för att Svenska myndigheter ska ge barn på flykt ett värdigt bemötande .

Ni är många som kämpar med oss. Förra veckan blev vi över 200 000 Världsföräldrar . Det är dags för oss att höja våra röster nu . Barnen kan inte rösta, därför ska vi rösta i EU-valet för att visa vilket Europa vi vill ge dem. Ett som respekterar mänskliga rättigheter och ger dem rätt att skapa sin egen identitet eller ett som lär dem att skilja på människors värde?

Höj rösten! Var Världsförälder! Tillsammans står vi för att mänskliga rättigheter ska gälla överallt – i såväl klassrum som EU-parlament.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.