Kajsa-Malawi-bloggen-510x338.jpg

Om ett par dagar invigs OS i London och jag är på väg dit för att ta plats som expertkommentator och prata friidrott i SVT. Ett helt liv av idrott har satt tydliga spår och skapat ett intresse som håller i sig.

Skribent |

Publicerad |

2012 07 25

Uppdaterad |

2012 07 25

Kajsa Bergqvist inför OS: därför är idrott så viktigt för barn

Om ett par dagar invigs OS i London och jag är på väg dit för att ta plats som expertkommentator och prata friidrott i SVT. Ett helt liv av idrott har satt tydliga spår och skapat ett intresse som håller i sig.

Min resa till London har inget med mitt uppdrag som UNICEF-ambassadör att göra, men så här i OS-tider finns all anledning att reflektera kring vad idrott, lek och spel kan betyda för barn och ungdomar runt om i världen. Och mitt djupa idrottsintresse kan lätt kopplas till mitt engagemang för UNICEF och barns rättigheter.

Kajsa-Malawi-bloggen-510x338.jpg

Kajsa Bergqvist med idrottande ungdomar i Malawi

Att idrott har en positiv inverkan på barns och ungdomars utveckling och välbefinnande är något som alla kan skriva under på.  Lek och idrott nämns även i barnkonventionen, som säger att alla barn har rätt till lek och fritidsaktiviteter.

Det var också tack vare friidrotten som mitt eget engagemang för utsatta barn föddes. Mellan 1999 och 2007 tillbringade jag varje år en månad på träningsläger i Sydafrika.  Fattigdomen i kåkstäderna blev en väckarklocka för mig. Särskilt greps jag av det öde som drabbade de barn som levde i skuggan av hiv och aids.

Jag ville hjälpa till och fyllde varje år mina resväskor med gåvor till barnen. Men det var inte alltid lätt att hitta de rätta kanalerna för att ge. Och jag kände att jag ville åstadkomma mer. I rollen som UNICEF-ambassadör fick jag en möjlighet att lyfta mitt engagemang till en annan nivå. Jag kunde nå många andra med budskapet och få fler att ge.

Mitt första uppdrag som ambassadör var ett besök i Malawi i södra Afrika år 2005. Malawi har ungefär lika många invånare som Sverige, men där finns en miljon föräldralösa barn! Hälften av dem har förlorat minst en av sina föräldrar i aids.

Att träffa föräldralösa barn i ett land där nästan en hel föräldrageneration har dött på grund av hiv påverkade mig oerhört starkt. Men resan bjöd på både förtvivlan och hopp. Jag fick också se hur UNICEF jobbar på olika sätt för att ge dessa barn stöd och hjälp. Till exempel med hjälp av barncenter, så kallade ”Children’s Corner”, dit barnen kommer bland annat för att spela teater, leka och spela fotboll .

Ett besök jag särskilt minns är mötet med en idrottsklubb i Blantyre i södra Malawi. De tränade friidrott under mycket blygsamma former. Någon höjdhoppsställning eller matta fanns inte och många av ungdomarna tränade utan skor. Det blev mest löpträning eftersom de inte hade några redskap. Några var tvungna att vandra i två timmar för att komma till träningen och fick sedan träna på tom mage. Men mitt i allt det svåra var stunden med ungdomarna på idrottsplatsen ett väldigt glatt möte. Jag kunde identifiera mig med dem. De var ungdomar som satsade lika hårt som jag, de hade mål, vilja och framtidstro.

Idrott är en viktig del av UNICEFs programverksamhet runt om i världen och ett medel för att förbättra livet för barn, familjer och hela samhällen. Idrott kan hjälpa UNICEF att uppnå mål när det gäller bland annat hälsa, utbildning och jämställdhet.

Genom sport och lek kan barn och ungdomar lära sig värderingar, få bättre självförtroende, komma över traumatiska upplevelser, bygga vänskap och öva sig i samarbete och respekt. Det ger träning inför framtida utmaningar och förbereder dem för att ta ansvar och leda i framtiden. Därför är idrott så viktigt, inte minst för utsatta barn.

Hoppas att vi ses under OS!

 

PS. UNICEF och den Internationella olympiska kommittén har samarbetat sedan 1994. Tillsammans har de båda organisationerna kämpat för att fler barn och ungdomar runt om i världen ska få tillgång till sport- och idrottsaktiviteter. Ett exempel på samarbetet är projektet London 2012 International Inspiration programme vilket har hjälpt över 12 miljoner barn i 20 olika länder att börja med idrott:

Laddningsbild från YouTube

Här finns egentligen en YouTube-video.

För att visa den behöver du tillåta marknadsföring i dina cookie-inställningar.

Ändra cookie-inställningar

Video om International Inspiration, med UNICEF-ambassadören David Beckham.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.