UNICEFÄmne
FN:s barnrättskommitté

FN:s barnrättskommitté

FN:s barnrättskommitté övervakar att barnkonventionen efterlevs i alla länder som skrivit under den. UNICEF bidrar med underlag till barnrättskommittén inför kommitténs granskning av länderna.

Unicef logo
FN:s barnrättskommitté

Sverige är ett av de bästa länderna i världen för barn att växa upp i. Men trots det far många barn i Sverige illa, det är tydligt i FN:s granskning av Sverige som nyligen presenterades. Nu måste Sverige på nationell, regional och lokal nivå ta FN:s kritik på allvar och genomföra förändringar som skapar ett bättre samhälle för alla barn, det skriver 21 organisationer som arbetar med barns rättigheter.

Hör barnens röst
FN:s barnrättskommitté

Nyligen reste vår generalsekreterare Pernilla Baralt tillsammans med sakkunniga från UNICEF Sverige till Genève för att bevaka granskningen av Sverige i FN:s barnrättskommitté. Regeringen gav flera tydliga svar, men svarade inte på allt.

bild-till-rapport.jpg
Sverige

I en rapport till FN:s barnrättskommitté, som presenteras idag för regeringen, berättar barn om sina upplevelser av rasism, diskriminering, våld och utsatthet. Flera av barnen beskriver även hur de blivit svikna av samhället när de behövt stöd. Rapporten är framtagen av barn själva och innehåller rekommendationer för hur regeringen kan förbättra situationen för barn i utsatthet.

Unicef Logo Swedish
FN:s barnrättskommitté

Idag riktade FN:s barnrättskommitté kritik mot Sverige. Regeringen måste vidta åtgärder för att skydda och stärka barns rättigheter anser kommittén. UNICEF Sverige uppmanar regeringen att ta kritiken på allvar och ta fram en åtgärdsplan.

Unicef Logo Swedish
FN:s barnrättskommitté

Idag granskas Sverige av FN:s barnrättskommitté om hur barnkonventionen följs. Det är viktigt att regeringen tar till sig den kritik som framförs och UNICEF Sverige finns på plats för att kunna följa upp de löften som ges.

Unicef Logo Swedish
FN:s barnrättskommitté

Det är återigen dags för den svenska regeringen att granskas av FN:s barnrättskommitté i Genève. Regeringen lämnade sin femte rapport till barnrättskommittén i september 2012 och idag lämnar vi vår alternativa rapport.

IMG_7136-2-575x301.jpg
Skolstart

UNICEF Sverige anser att staten måste ta ett större centralt ansvar för skolan och att det behövs ett barnperspektiv i utformningen av skolpolitiken. Betänkandet ”Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan” stärker oss i den uppfattningen. Nu överlämnar vi våra rekommendationer till FN:s barnrättskommitté.

Unicef Logo Swedish
Sverige

Sverige får återigen kritik från FN:s barnrättskommitté. Bland annatanser kommittén att gömda flyktingbarn diskrimineras när de inte får gåi skolan. Det framgår när barnrättskommittén kom med sinasammanfattande slutsatser över hur Sverige följer barnkonventionen. Läs mer här.