UNICEF-NYHQ2011-1305-Antony-Njuguna.jpg490.jpg

Vatten på

agendan

Skribent |

Publicerad |

2011 08 24

Uppdaterad |

2011 08 24

Vatten på agendan

I veckan är det World Water Week i Stockholm - en konferens där vattenproblematiken står på agendan. Det är ett aktuellt ämne inte minst med tanke på den stora svältkatastrofen i Östafrika som delvis kan tillskrivas bristen på vatten i regionen. Konferensen är återkommande och det övergripande temat 2009 – 2012 är ”Responding to Global Changes”.

Brist på rent vatten skördar många liv

Rent vatten är en mänsklig rättighet, men fortfarande saknar 875 miljoner människor tillgång till rent vatten. Brist på rent vatten har allvarliga konsekvenser för människors, särskilt barns, hälsa. De flesta dödsfall i diarrésjukdomar beror på brist på rent vatten. Över 1, 5 miljoner barn under fem år dör i diarrésjukdomar varje år.

Hur jobbar UNICEF med vatten?

Att ge barn tillgång till rent vatten är en av våra viktigaste prioriteringar. Vi anlitas som vattenexperter över hela världen. I 96 länder arbetar UNICEF långsiktigt tillsammans med regeringar och lokala organisationer för att förbättra gamla vattensystem och utveckla nya. Det gäller att hitta smarta tekniska lösningar och billiga metoder som familjer i fattiga länder har råd med och som är enkla att använda och underhålla.

Vår målsättning är att alla barn i framtiden ska ha tillgång till rent vatten och hygieniska anläggningar. Mer konkret betyder detta att vi hjälper till att bygga brunnar, pumpar och toaletter samt att utveckla billiga metoder för att samla regnvatten och rena det. Vi utbildar också hälsopersonal och sprider information om vattenhantering.

Vi levererar all utrustning som krävs – från smådetaljer som rörkryss och muttrar till pumpar och enorma vattencisterner för reningsverk. Och vi ser till att allt fungerar, så att vattnet når ända fram till barnen. I leveransen ingår alltid utbildning på plats.

För att ett projekt ska bli lyckat arbetar vi på olika sätt och med flera olika samarbetspartner. Det är inte bara viktigt att alla människor får tillgång till vatten, det är minst lika viktigt att de lär sig underhålla pumparna och annan utrustning. Människor får också själva tala om vad de behöver och sedan vara med och utforma arbetet.

Rent vatten till över 280 000 människor i Östafrika

Ett av de områden som UNICEF jobbat med i krisens Östafrika är vatten. Här följer ett par exempel på vad vi har gjort: Läs mer om hur vi jobbar med vatten här!

Läs en nyhet om hur vi jobbar förebyggande och långsiktigt för att skapa bättre motståndskraft mot återkommande perioder av svår torka på Afrikas Horn: Barnen i Kenya skyddas inför kommande katastrofer

Vill du stödja vår insamling till Östafrika kan du göra det här! Du kan även SMSa LIV till 72 900 då skänker du 50 kr till vårt katastrofarbete.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.