Default hero image

Närmare 90 procent av världens befolkning har idag tillgång till rent dricksvatten. Det innebär att ett av millenniemålen för 2015 redan har uppnåtts. Det visar en ny rapport från UNICEF och WHO.

Skribent |

Publicerad |

2012 03 07

Uppdaterad |

2012 03 07

Millenniemålet om tillgång till rent vatten har redan uppnåtts

– Det här är en särskilt god nyhet för barnen. Varje dag dör över 3000 barn på grund av diarrésjukdomar. Genom att säkerställa rent dricksvatten till fler människor kommer miljontals barns liv kunna räddas, säger UNICEFs högsta chef Anthony Lake.

Siffran tros öka ytterligare till 2015

När millenniemålen antogs av FN år 2000 var ett av målen att halvera andelen människor som lever utan tillgång till rent vatten. Enligt rapporten Progress on Drinking Water and Sanitation 2012 uppnåddes det målet redan i slutet av 2010. Idag har 6,1 miljarder människor – eller 89 procent av världens befolkning – tillgång till rent dricksvatten.

Fortsätter utvecklingen på samma sätt kommer den siffran ha ökat till 92 procent år 2015. Samtidigt finns stora skillnader i tillgång till säkert dricksvatten mellan regioner och olika befolkningsgrupper.

Tillgången på rent vatten skiljer sig över världen

I Latinamerika, Nordafrika och stora delar av Asien har i genomsnitt 90 procent av befolkningen tillgång till rent vatten. På landsbygden i Afrika däremot saknar 97 av 100 personer säker vattenförsörjning. Det gäller framförallt i länderna söder om Sahara där 14 procent av befolkningen istället dricker vatten ifrån floder, bäckar och sjöar.

– Vi har nått ett viktigt mål, men vi kan inte stanna här. 10 procent av alla sjukdomar är fortfarande relaterade till smutsigt vatten och dåliga hygieniska förhållanden. Vårt nästa steg är att nå de fattigaste och mest utsatta barnen i världen, säger Anthony Lake.

Trots att millenniemålet för dricksvatten redan har uppnåtts ser det inte ut som att målet om förbättrad sanitet kommer att klaras till 2015. I alla fall inte om den nuvarande trenden håller i sig. Idag saknar så många som 2,5 miljarder människor tillgång till ordentliga toaletter.

Vill du stödja vårt arbete långsiktigt? Läs mer om vad det innebär att vara Världsförälder här.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.