uni313299-scaled.jpg

Barn i 4 av 10 skolor

kan inte tvätta händerna

Att kunna tvätta händerna med tvål och vatten är en förutsättning för att skydda sig och andra från sjukdomar som covid-19. Men när skolor världen över nu kämpar för att öppna igen är det långt ifrån alla som har den möjligheten, visar en ny rapport från UNICEF och WHO.

Skribent |

Publicerad |

2020 08 14

Uppdaterad |

2020 08 14

Barn i 4 av 10 skolor kan inte tvätta händerna

Enligt rapporten saknade omkring 818 miljoner barn möjlighet att tvätta händerna i sina skolor 2019, något som ökar risken att de drabbas av covid-19 och andra smittsamma sjukdomar. Mer än vart tredje barn lever i Afrika, söder om Sahara. I världens minst utvecklade länder saknar sju av tio skolor handtvättmöjligheter. 

I rapporten understryker UNICEF och WHO vikten av att regeringar, i sina insatser för att minska spridningen av viruset, måste balansera hälsoaspekterna mot de sociala och ekonomiska effekterna av nedstängningar. 

– Att skolor världen över hållit stängt sedan pandemins början har inneburit enorma utmaningar för barns utbildning och välmående, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

Det är väldokumenterat att långa skolstängningar påverkar barn på ett negativt sätt. Att barn har tillgång till rent vatten, bra sanitet och hygien när skolorna öppnar igen måste vara högsta prioritet. 

Barns utbildning måste prioriteras och det innebär att skolor måste kunna öppna på ett säkert sätt – med möjlighet att tvätta händerna, och tillgång till rent dricksvatten och bra sanitet.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Rapporten visar att:

  • Av de 818 miljoner barn som saknade möjlighet att tvätta händerna i skolan, hade 355 miljoner tillgång till vatten men ingen tvål. Resten saknade både tvål och vatten.

  • Tre av fyra barn saknade möjlighet att tvätta händerna i skolan vid utbrottets början, i de länder med högst risk för att drabbas av humanitär kris på grund av covid-19. 

  • En av tre skolor världen över hade bristande tillgång till dricksvatten, eller inget vatten alls.

  • 698 miljoner barn hade ingen tillgång till sanitet på sina skolor.

UNICEF och WFP med flera har tagit fram riktlinjer för hur myndigheter världen över bör agera för att kunna öppna skolorna igen på ett säkert sätt och se till att barnen är trygga. Riktlinjerna fokuserar bland annat på vikten av skyddsutrustning, städning och desinficering, och att ge tillgång till rent vatten, bra toaletter och möjlighet att tvätta händerna med tvål. 

UNICEF arbetar världen över med att se till att barn kan gå i skolan, vara trygga och hålla sig friska. Köp ett hygienpaket i vår gåvoshop så är du med och ser till att barn får möjlighet att skydda sig mot covid-19:

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flick tvättar händerna - Elfenbenskusten
Afrika

Flera afrikanska länder står inför en vattenkatastrof – det visar en rapport som UNICEF släppte den 20 mars. Mest akut är situationen i tio länder där 190 miljoner barns liv är i fara på grund av en kombination av brist på rent vatten, vattenburna sjukdomar och klimatförändringarna. UNICEF arbetar varje dag i de mest utsatta samhällena med att borra brunnar och installera vattenpumpar för att barn och familjer ska få rent vatten.

un0635404.jpg
Somalia

Kameler som dricker. Barn som leker. Människor som överlever. Eftersom de har vatten. I Somalia har UNICEF borrat efter vatten som under torkan räddar barns liv.

tindra-scaled.jpeg
Sverige

Idag på Världsvattendagen vill vi lyfta ett fantastiskt initiativ som kommer att förändra livet för många barn. Tindra Valfridsson, 13 år, har alltid gillat att måla. När en av hennes tavlor nyligen auktionerades ut, ville konstnären skänka pengarna till UNICEF Sveriges arbete för rent vatten.