un0359802-1-scaled-e1648652382618.jpg

Utbildningskrisen har

förvärrats i pandemins spår

Redan innan pandemin var utbildningsnivån i många länder extremt låg och en global utbildningskris stod för dörren. Efter två år av skolstängningar har miljoner barn ännu inte återvänt till skolan. Många av dem riskerar att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. Det visar UNICEFs rapport Are children really learning?

Skribent |

Publicerad |

2022 03 30

Uppdaterad |

2022 03 30

Utbildningskrisen har förvärrats i pandemins spår

I Liberia har 43 procent av eleverna inte återvänt till skolan och i Sydafrika har antalet barn som inte går i skolan ökat från 250 000 innan pandemin till 750 000 under 2021. I 23 av världens länder, där 405 miljoner barn lever, har skolorna fortfarande inte öppnat fullt ut. ( UNICEF, 2022 )

UNICEF varnar för en global utbildningskris för barn och unga. De som drabbas allra värst är de redan utsatta, framförallt flickor, barn med funktionsnedsättningar och barn som lever i fattigdom. Utan skola riskerar de att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom, visar UNICEFs rapport. 

Redan innan pandemin var utbildningsnivån i många länder oroväckande låg. Vart fjärde barn i klass 8 (ungefär 14 år gamla) kunde inte läsa. Mer än hälften hade inte grundläggande räknekunskaper, något de förväntas ha i sju-års-åldern.

“Världens regeringar måste investera kraftfullt i utbildning och i att reformera utbildningssystemen. Särskilt måste satsningar ske på flickors utbildning. Alla barn har rätt att få gå i skolan och måste erbjudas extra stöd för att ta igen förlorad undervisning. Lärare och skolor måste få de resurser som krävs för att alla barn ska få en bra utbildning” säger UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt.

Ett av skolans uppdrag är att jämna ut socioekonomiska skillnader och ge alla barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential och kunna bygga en framtid. Men som situationen ser ut nu förstärker skolsystemen snarare ojämlikheten i världen.

“För att inte en hel generations framtidsutsikter ska gå förlorade krävs ökade resurser till utbildning i låginkomstländer, inte minskade. Men med flera parallella humanitära katastrofer världen över är risken stor att satsningar på utbildning uteblir. Både Sverige och andra länder har aviserat minskat bistånd till låginkomstländer, något som kan få stora konsekvenser globalt under lång tid framöver när det kommer till fattigdomsbekämpning, demokrati och ekonomisk utveckling” säger Pernilla Baralt.

Läs mer om barns utbildning i UNICEFs rapport Are children really learning?

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Skolflicka - Afghanistan 2023
Afghanistan

Över 118 miljoner flickor världen över får inte gå i skolan. Anledningarna till att så många flickor berörs är flera, bland annat fattigdom, barnäktenskap och könsrelaterat våld. Fattiga familjer investerar i de flesta fall hellre i pojkars utbildning.

Usivak_Samira_Kadric_P6A1471_Bosnien_2023
Bosnien och Hercegovina

Merva, 7 år, löser med vana rörelser uppgifterna på engelska på sin surfplatta. Vissa av hennes klasskamrater har aldrig gått i skolan, fastän de är äldre. Men med hjälp av Akelius digitala språkskola kan lärarna möta varje barn där hen befinner sig.

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska.