un0359802-1-scaled-e1648652382618.jpg

Utbildningskrisen har

förvärrats i pandemins spår

Redan innan pandemin var utbildningsnivån i många länder extremt låg och en global utbildningskris stod för dörren. Efter två år av skolstängningar har miljoner barn ännu inte återvänt till skolan. Många av dem riskerar att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. Det visar UNICEFs rapport Are children really learning?

Skribent |

Publicerad |

2022 03 30

Uppdaterad |

2022 03 30

Utbildningskrisen har förvärrats i pandemins spår

I Liberia har 43 procent av eleverna inte återvänt till skolan och i Sydafrika har antalet barn som inte går i skolan ökat från 250 000 innan pandemin till 750 000 under 2021. I 23 av världens länder, där 405 miljoner barn lever, har skolorna fortfarande inte öppnat fullt ut. ( UNICEF, 2022 )

UNICEF varnar för en global utbildningskris för barn och unga. De som drabbas allra värst är de redan utsatta, framförallt flickor, barn med funktionsnedsättningar och barn som lever i fattigdom. Utan skola riskerar de att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom, visar UNICEFs rapport. 

Redan innan pandemin var utbildningsnivån i många länder oroväckande låg. Vart fjärde barn i klass 8 (ungefär 14 år gamla) kunde inte läsa. Mer än hälften hade inte grundläggande räknekunskaper, något de förväntas ha i sju-års-åldern.

“Världens regeringar måste investera kraftfullt i utbildning och i att reformera utbildningssystemen. Särskilt måste satsningar ske på flickors utbildning. Alla barn har rätt att få gå i skolan och måste erbjudas extra stöd för att ta igen förlorad undervisning. Lärare och skolor måste få de resurser som krävs för att alla barn ska få en bra utbildning” säger UNICEF Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt.

Ett av skolans uppdrag är att jämna ut socioekonomiska skillnader och ge alla barn möjlighet att utvecklas till sin fulla potential och kunna bygga en framtid. Men som situationen ser ut nu förstärker skolsystemen snarare ojämlikheten i världen.

“För att inte en hel generations framtidsutsikter ska gå förlorade krävs ökade resurser till utbildning i låginkomstländer, inte minskade. Men med flera parallella humanitära katastrofer världen över är risken stor att satsningar på utbildning uteblir. Både Sverige och andra länder har aviserat minskat bistånd till låginkomstländer, något som kan få stora konsekvenser globalt under lång tid framöver när det kommer till fattigdomsbekämpning, demokrati och ekonomisk utveckling” säger Pernilla Baralt.

Läs mer om barns utbildning i UNICEFs rapport Are children really learning?

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Ukrainskabarn-skola-2023-16x9
Senaste nyheterna

När världen brinner är det inte skolböcker man vill skänka i första hand. Utbildning är inte första hjälpen. Men det är helt akut. Hoppet om en bättre värld, och ett bättre liv, ryms i en skolväska. 

Skola-Pakistan-2023
Senaste nyheterna

Över 600 miljoner barn och unga i världen kan inte läsa en enkel text eller lösa enkla räkneuppgifter, trots att två tredjedelar av dem går i skolan. Världen står inför en global utbildningskris och värst är det för flickor. Utan utbildning riskerar barn att utnyttjas, hamna i barnarbete eller barnäktenskap och fastna i livslång fattigdom. UNICEF arbetar för att alla barn ska få den utbildning de har rätt till.

un0535370.jpg
Skolstart

Världen står inför en global utbildningskris. Miljoner barn har hamnat så långt efter i sin inlärning att de riskerar att aldrig komma ikapp. Fler än två av tre 10-åringar i världen kan inte läsa och förstå en enkel text, en rejäl ökning på bara ett par år. UNICEF arbetar för att alla barn ska få utbildning och rätt kunskap för att i framtiden kunna leva ett bra liv. Ett av de barn som har kunnat återvända till skolan med UNICEFs hjälp är 13-årige Ahmad från Syrien.