cote-d-ivoire-uni322522-banner.jpg

Så ska UNICEF se till att

vaccin mot covid-19 når fram

Att se till att 92 låg- och medelinkomstländer får vaccin mot covid-19 handlar inte bara om att köpa in vaccin. UNICEF lägger nu ett stort pussel för att också se till att flyg- och fraktbolag är redo, och att länderna har den utrustning de behöver för att hålla vaccinet kallt, ända fram till avlägsna byar.

Att transportera vaccin hela vägen fram

Som världens största inköpare av vaccin har UNICEF årtionden av erfarenhet när det gäller att organisera vaccinleveranser världen över. Det är därför vi nu leder arbetet inom Covax*, för att se till att 92 låg- och medelinkomstländer får vaccin mot covid-19.

Men – att få vaccinen från producenterna och hela vägen fram till en avlägsen vårdcentral är ett enormt uppdrag. Det kräver att det finns flygplan som kan transportera, men också att vaccinet kan hållas i en jämn, kall temperatur, hela vägen fram till sticket i armen.

Att se till att dessa system finns på plats – den så kallade kylkedjan – innan vaccin mot covid-19 når fram, är en avgörande del av UNICEFs arbete tillsammans med ländernas regeringar.

Samtidigt som vi säkrar tillgången till vaccin måste vi också se till att länderna är redo att ta emot dem.

Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef

Soldrivna vaccinkylar en viktig lösning

Av de 92 låg- och medelinkomstländer som Covax ska leverera till ligger en fjärdedel i Väst- och Centralafrika.

– Miljön här är en av de mest komplexa i världen, säger Jean-Cedric Meeus, UNICEFs chef för leveranser i regionen. Vi måste kunna leverera till stora städer, men också till extremt avlägsna byar – så vi behöver förbereda för alla scenarier. 

Tillsammans med regeringar och GAVI, vaccinalliansen, har UNICEF sedan 2018 köpt och installerat soldrivna kylar för att förvara vacciner i regionen. Något som underlättat mycket för hälsoarbetare som kämpar med att se till att barn får sina rutinvaccinationer på platser med osäker tillgång till elektricitet. 

sierra-leone-uni107805-media.jpg
Solpaneler som ska ge ström till kylförvaring installeras på taket till en hälsocentral i Sierra Leone. Foto: © UNICEF/Asselin

– Vi undersökte var behoven fanns för den här sortens utrustning och sedan dess har vi installerat omkring 20 000 soldrivna kylar, hela vägen från kusten och in till djupa skogar, säger Jean-Cedric. Det är en enorm tillgång att länderna har den här utrustningen och vi kommer att fortsätta utbyggnaden av systemet.

Den här typen av kylar klarar att lagra vaccin som kräver temperaturer på mellan 2-8 plusgrader. Och eftersom det finns flera lovande vaccinkandidater mot covid-19 som klarar denna temperatur, kommer kylarna att vara livsviktiga för regeringarnas möjligheter att leverera vaccin mot covid-19 under 2021.

En viktig läxa under pandemin

Att se till att kylkedjan kan hållas intakt är en stor del av pusslet för att leverera vaccin mot covid-19. Men en annan avgörande pusselbit är att det måste finnas tillräckligt med plats på flygtransporter för att leverera vaccinet världen över. 

UNICEF samarbetar med stora globala flyg- och fraktbolag för att göra detta möjligt, men vi lärde oss också en viktig läxa tidigt under pandemin.

När pandemins effekter började bli tydliga under första delen av 2020, började UNICEF i Väst- och Centralafrika, tillsammans med regeringar och partners, att räkna på hur mycket vaccin som behövdes för att kunna fortsätta med rutinvaccinationerna i regionen.

Det fanns en oro att reserestriktioner och inställda flyg skulle leda till brist på vaccin, och därmed att miljontals barn inte skulle få något skydd mot sjukdomar som mässling och polio.

mauritania-uni337812-banner_2.jpg
UNICEF-personal hjälper till att lasta av vaccin mot bland annat mässling och hepatit B, som transporterats till Mauretanien. Foto: © UNICEF/PougetFoto: © UNICEF/Pouget

Men vi lyckades avvärja hotet. Redan inom några veckor hade två fraktflygplan levererat över 11 miljoner doser vaccin mot bland annat difteri, stelkramp, mässling, polio och hepatit B, till 13 länder.

– Vi lärde oss att trots pågående pandemi kan vi hantera utmaningar för att leverera vaccin, säger Jean-Cedric. 

Många pusselbitar är nu på plats

Det är ingen tvekan om att det är en gigantisk utmaning för UNICEF att leverera vaccin mot covid-19 under 2021. Men kritiska pusselbitar faller nu på plats för att se till att det blir verklighet:

  • Nyligen slöts ett avtal med Pfizer om 40 miljoner doser vaccin till Covax. 

  • Dialoger förs med flera lovande vaccinkandidater för att kunna uppnå målet att ha tillgång till över två miljarder doser vaccin under 2021. 

  • Vi har påbörjat arbetet med att köpa in sprutor och säkerhetsboxar som vi ska leverera till länderna innan vaccinet når fram. Hittills har vi lagrat omkring 560 miljoner sprutor, målet är en miljard under 2021.

indonesia-uni350117-banner.jpg
Foto: © UNICEF/Ijazah
  • Vi kartlägger och identifierar brister i fraktkapacitet för att kunna åtgärda dessa, och se till att det finns tillräckligt med plats på fraktflygplan för att leverera vaccin världen över.

  • UNICEF finns på plats i de 92 låg- och medelinkomstländer som Covax ska leverera till, och arbetar dygnet runt för att se till att utrustningen för kylkedjan finns redo, så att vaccin kan nå fram även till de mest avlägsna byar. Vi utbildar också hälsoarbetare för att de ska kunna ge vaccin på ett säkert sätt.

  • Redan under första kvartalet 2021 uppskattar Covax att vi ska kunna leverera tillräckligt med vaccin för att börja vaccinera hälsoarbetare och andra som jobbar i frontlinjen, samt vissa högriskgrupper.

Genom att vaccinera hälsoarbetare världen över ser vi till att de kan återgå till sitt arbete med att ge barn och mammor den viktiga vård de behöver. Så som vaccinationer mot andra farliga sjukdomar, behandlingar mot undernäring, och livsviktig vård under graviditet och förlossning med mera. Vårdinsatser som är kritiskt viktiga för att se till att barn och nyfödda inte dör av orsaker som går att förebygga.

– Under de kommande veckorna kommer UNICEF påbörja arbetet med att transportera vaccin, sprutor och säkerhetsboxar till länder världen över. I loppet för att vaccinera världen mot covid-19 finns inga vinnare om inte vi ALLA vinner. Varje land – tillsammans, säger Henrietta Fore, UNICEFs högsta chef.

UNICEF arbetar hårt för att se till att coronapandemin inte blir en bestående kris för barn. Att se till att världen får vaccin är en del av arbetet – men vi arbetar också konstant för att skydda barnen från pandemins konsekvenser. Ge en gåva idag så är du med oss i det arbetet: 

*Vad är Covax?

Covax (Vaccines Global Access Facility) fokuserar på att stödja utvecklingen av vaccin mot covid-19 och samordnas av bland annat Världshälsoorganisationen (WHO). Här förbereds också upphandlingen av vaccin och distributionen till anslutna länder.

80 länder har anslutit sig och bidrar med finansiering, däribland Sverige och övriga EU-länder. Covax ska också göra det möjligt för 92 låg- och medelinkomstländer att få tillgång till vaccin. Målet är att fördelningen av de färdiga vaccinen ska bli mer rättvis och kunna nå prioriterade grupper först i alla länder.

UNICEF är världens största upphandlare och distributör av vaccin och har utsetts att sköta arbetet med att upphandla och nå ut med de nya vaccinen. 

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Vaccin - flicka - Mocambique 2023
Vaccin

Vaccin är ett billigt och effektivt sätt att rädda barns liv och skydda samhällen mot livsfarliga sjukdomar. I år är det 50 år sedan WHO:s och UNICEFs globala barnvaccinationsprogram lanserades.

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.

Malawi_2023_LowRes_New-5.jpg
En kväll för alla barn

I mars 2023 drabbades Malawi av cyklonen Freddy, som lade nästan halva landet under vatten. Översvämningarna bidrog till att farliga vattenburna sjukdomar som kolera började spridas. Nu pågår en kamp mot klockan att nå fram med vård och livräddande vaccin till de isolerade barnen och familjerna. UNICEF ställde snabbt om och upprättade bland annat tillfälliga hälsocentraler.