uni326925.jpg

Vaccin mot covid-19

kräver globalt samarbete

Världen befinner sig i en kamp mot klockan för att få fram vaccin mot covid-19. Aldrig tidigare har så mycket resurser samtidigt lagts på att stoppa spridningen av en sjukdom. Över 300 olika vaccin befinner sig i olika stadier av utveckling, och behovet av samordning och samarbete mellan världens länder är enormt.

Skribent |

Publicerad |

2020 10 29

Uppdaterad |

2020 10 29

Vaccin mot covid-19 kräver globalt samarbete

För att samordna arbetet har ACT-Accelerator (ACT-A) bildats – en global samordningsmekanism för utveckling, produktion och rättvis fördelning av vacciner, testmetoder och mediciner mot covid-19. 

Inom ramen för ACT-A finns programmet Covax (Vaccines Global Access Facility) som fokuserar på att stödja utvecklingen av vaccinen och som samordnas av bland annat Världshälsoorganisationen (WHO). Här förbereds nu också upphandlingen av vaccin och distributionen till anslutna länder. För närvarande stödjer Covax utvecklingen av nio olika vacciner.

172 länder har anslutit sig till Covax

80 länder har anslutit sig och bidrar med finansiering, däribland Sverige och övriga EU-länder. Covax ska också göra det möjligt för 92 låg- och medelinkomstländer att få tillgång till vaccin. Genom att så många länder är med kommer fördelningen av de färdiga vaccinen bli mer rättvis och kunna nå prioriterade grupper först i alla länder.

De människor som kommer att prioriteras är personal inom hälsovården och socialtjänsten, äldre personer och övriga som tillhör riskgrupper. Målet är att få ut två miljarder doser av de nya vaccinen innan slutet av 2021.

Vad gör UNICEF?

UNICEF är världens största upphandlare och distributör av vaccin och har utsetts att sköta arbetet med att upphandla och nå ut med de nya vaccinen. Det här kommer att bli den snabbaste och största upphandlingen och insatsen för distribution som någonsin gjorts.

Även om barn inte är de som drabbas hårdast av covid-19 så drabbas de fruktansvärt hårt av konsekvenserna. Ingen annan organisation i världen har samma förutsättningar att nå ut med vaccin som UNICEF. 

Vi arbetar nu också hårt med att köpa in sprutor, kylboxar och annan utrustning som kommer att behövas ute på sjukhus och vårdcentraler där vaccinet ska ges. Innan året är slut kommer vi att ha 520 miljoner sprutor redo, och målet är totalt en miljard under 2021.

Vi förbereder också utbildning för hälsoarbetare och informationskampanjer för allmänheten, med målet att stärka förtroendet för sjukvården och de nya vaccinerna.

UNICEF och Covax kommer enbart att köpa in vacciner som har genom­gått rigorösa tester och kliniska försök, och som har godkänts av WHO.

Parallellt med detta enorma arbete kämpar UNICEF med att få igång de vaccineringsprogram som har störts eller lagts på is på grund av coronapandemin. Minst 80 miljoner barn har inte fått det viktiga vaccin de behöver för att skyddas mot mässling, difteri och polio.  

Dessa sjukdomar tillsammans med den minskade tillgången på mat och sjukvård i pandemins kölvatten beräknas leda till 1,2 miljoner fler dödsfall bland barn under fem år, på bara ett halvår. Det måste vi göra allt vi kan för att förhindra.

Tillsammans kan vi få ett slut på pandemin och dess förödande konsekvenser för barnen. Ge en gåva idag så är du med i kampen för att stoppa spridningen och skydda barn från pandemins effekter:

Eva Dalekant
Programhandläggare internationell utveckling på UNICEF Sverige

Karin Strömstedt Johansson
Internationell programhandläggare på UNICEF Sverige

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Malawi_2023_LowRes_New-27.jpg
En kväll för alla barn

Fem av hans kollegor förlorade allt; huset, skörden och alla ägodelar. Trots de egna förlusterna kämpar hälsoarbetaren Dickson och hans kollegor tillsammans för att nå vartenda barn i varenda by i sydvästra Malawi med vaccin och hälsokontroller – och de gör det med en imponerande beslutsamhet och uthållighet.

Malawi_2023_LowRes_New-5.jpg
En kväll för alla barn

I mars 2023 drabbades Malawi av cyklonen Freddy, som lade nästan halva landet under vatten. Översvämningarna bidrog till att farliga vattenburna sjukdomar som kolera började spridas. Nu pågår en kamp mot klockan att nå fram med vård och livräddande vaccin till de isolerade barnen och familjerna. UNICEF ställde snabbt om och upprättade bland annat tillfälliga hälsocentraler.

Vaccinerat barn - Indien 2022
Barnadödlighet

De senaste tre åren har 67 miljoner barn i världen inte vaccinerats mot de mest dödliga barnsjukdomarna, det visar en rapport från UNICEF som släpptes den 20 april. Det är den största tillbakagången av vaccinationer på decennier. Redan ser vi konsekvenserna i form av mässlings- och polioutbrott. UNICEF varnar för allvarliga bakslag för barns liv och hälsa.