Default hero image

Antalet undernärda barn

fördubblat i Kenya

© UNICEF UNICEF bidrar med mat och mediciner till svältande barn. Miljontals människor i landets norra delar går sjukdomar och svält till mötes när den årslånga torkan i Kenya fortsätter. UNICEF varnar för att antalet allvarligt undernärda barn kan ha fördubblats under de senaste månaderna. I oktober 2005 uppskattades att det fanns ca 20000 barn i behov av omedelbar hjälp för att överleva. Nu tros siffran vara uppe i över 40000.

Katastroftillstånd utlyst

Mer än en miljon människor får redan nu hjälp med mat, men antalet kan komma att stiga till 2,5 miljoner vid slutet av det här året. Torkan gör att boskapen dör och människorna står maktlösa inför det faktum att deras viktigaste resurs för överlevnad nu försvinner. Bönderna har förlorat upp mot 40 procent av besättningarna och man räknar med att de, om torkan fortsätter, kommer att ha förlorat upp till 80 procent i april månad.

Barn, gravida och ammande kvinnor är de mest utsatta. Regeringen har utlyst katastroftillstånd och vädjar om hjälp med mat och andra förnödenheter.

UNICEF bidrar med mat och mediciner

UNICEFs kompletterande matprogram och matdistribution har hjälpt till att förhindra många barns död, men sjukdomar som mässlingen och diarré utgör ett konstant hot. UNICEF trappar nu upp insatserna för att förhindra och klara av dessa och andra sjukdomar. Mobila sjukvårdskliniker har satts upp i otillgängliga områden, 150 000 barn kommer att få tillgång till myggnät behandlade med insektsmedel och malariamediciner delas ut till vuxna och barn.

8 miljoner dollar behövs

Det behövs omkring 8 miljoner dollar för att UNICEF ska kunna bistå med nödvändig hälsovård samt mat och näringstillskott till de drabbade. Med fortsatt torka och stigande temperaturer i landet stiger även allvaret i katastrofen. Utan nödvändig hjälp kommer många fler liv att skördas.

Skänk ett bidrag till UNICEFs arbete för barn i katastrofer »

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Bandora_P6A6469.JPG
En kväll för alla barn

Torkan fortsätter att plåga människorna på Afrikas horn. Många har väntat på regn i tre år, och under tiden utplånas skördar och boskapsdjur svälter ihjäl. Flera miljoner barn lider av undernäring och riskerar att dö. I Djibouti jobbar UNICEF dygnet runt för att bromsa den skenande katastrofen.

UN0663237.jpg
Afrikas horn

Somalia närmar sig gränsen till svält i en rasande fart. Trots att hungerkatastrofen på Afrikas horn pågått i månader saknas engagemang från omvärlden. Två miljoner barn i området lider just nu av svår akut undernäring och riskerar att dö. Under kommande halvår förväntas hälften av alla barn under fem år i Somalia lida av undernäring.

un0602381-e1653032016662.jpg
Barnadödlighet

Antalet underviktiga barn ökar i flera regioner i världen, det visar UNICEFs nya rapport Child Alert: Severe wasting an overlooked child survival emergency. Framför allt ligger konflikter, klimatförändringarna och pandemin bakom ökningen. På grund av stigande råvarupriser ökar samtidigt priset på livräddande näringstillskott varnar UNICEF.