UNI200684-575x384.jpg

Västafrika förklaras fritt

från ebola

UNICEF välkomnar idag den fantastiska nyheten att Västafrika nu förklaras vara fritt från ebola! Detta efter att inga nya fall av sjukdomen har registrerats i Liberia på 42 dagar. Sierra Leone och Guinea förklarades fria i november och december.

Skribent |

Publicerad |

2016 01 14

Uppdaterad |

2016 01 14

Västafrika förklaras fritt från ebola

Isata, 10 år, förlorade hela sin familj när ebolasmittan kom till hennes samhälle i Sierra Leone. Hon drabbades också själv men överlevde sjukdomen. Nu bor hon tillsammans med sin farmor och får hjälp av en socialarbetare som regelbundet kommer och hälsar på. "Jag är inte så ledsen längre eftersom farmor tar hand om mig. Jag vill jobba på bank i framtiden så att jag kan ta hand om min familj, särskilt farmor," säger Isata. Foto: © UNICEF/Grile

– Att ha hejdat epidemin är en stor framgång, men vi får inte glömma hur hårt de här länderna har drabbats av sjukdomen, säger Manuel Fontaine, chef för UNICEF i Väst- och Centralafrika. Många lider fortfarande oerhört, särskilt de barn som på olika sätt drabbats av virusets härjningar.

Nära 23 000 barn har förlorat en eller båda sina föräldrar i Guinea, Liberia och Sierra Leone. Den stora majoriteten av dem har tagits omhand av andra familjemedlemmar eller personer i barnens närhet, men de behöver fortsatt mycket stöd genom exempelvis kontantbidrag, stöd till skolgång, kläder och mat.

UNI200678-575x383.jpg
Jan, 13 år, bor i Sierra Leone. När landet drabbades av ebola stängdes hans skola. "Jag blev först så rädd att jag inte vågade gå ut. Jag sa till min grannar att ni måste tvätta era händer även om ebola inte kommit hit ännu. Alla trodde inte på ebola, menFoto: © UNICEF/Grile

Jan, 13 år, bor i Sierra Leone. När landet drabbades av ebola stängdes hans skola. "Jag blev först så rädd att jag inte vågade gå ut. Jag sa till min grannar att ni måste tvätta era händer även om ebola inte kommit hit ännu. Alla trodde inte på ebola, men jag sa att ni måste tro att det är sant. Barn har rätt att gå i skolan varje dag. När du lär dig saker kan du få allt. Jag vill bli forskare och studera stjärnorna och månen," säger Jan. Foto: © UNICEF/Grile

Fakta om ebolautbrottet:

  • 28 637 personer har smittats av ebola sedan utbrottet startade i Västafrika för cirka två år sedan.

  • 4 767 av dem var barn.

  • 11 315 personer har dött, varav drygt var fjärde (3 508) var ett barn.

  • Då rädslan för sjukdomen är stor kämpar nu mer än 1 260 barn som överlevt ebola för att åter accepteras av sina samhällen. UNICEF arbetar för att motverka stigmatiseringen och hjälpa barnen till återhämtning.

UNI200660-575x383.jpg
Jessica, 17 år, bor i Liberia. Tillsammans med andra unga flickor deltog hon i ett UNICEF-program och

Jessica, 17 år, bor i Liberia. Tillsammans med andra unga flickor deltog hon i ett UNICEF-program ochbildade en ungdomsgrupp för att bekämpa ebola genom att informera om sjukdomen

. "Vi blev utbildade och fick information om hur man kan förebygga ebola. Sen gick vi från dörr till dörr för att berätta hur människor kunde skydda sig. Det var svårt, alla ville inte lyssna. Men jag fortsatte för att rädda fler liv," säger Jessica. Foto: © UNICEF/Grile

Vad har UNICEF gjort och vad gör vi nu?

Sedan utbrottet startade har UNICEF spelat en nyckelroll för att bekämpa ebola och hjälpa barn och familjer. Bland annat har vi utbildat mer än 50 000 volontärer, hälsoarbetare och lärare för att hjälpa till att stoppa spridningen och vi har nått miljoner människor med information . I arbetet mot ebola levererade vi dessutom mer livräddande förnödenheter än vid någon tidigare insats: 5 500 ton.

Arbetet fortsätter också för att förhindra att sjukdomen blossar upp på nytt. UNICEF jobbar bland annat med att stärka sjukvårdssystemen i de tre länderna för att bättre stå rustade inför eventuella framtida utbrott. Det kommer även att skydda barnen mot andra sjukdomar. Och vi kommer att stanna så länge barnen behöver oss.

Sierra Leone deklarerades fritt från sjukdomen i november och Guinea i december. Liberia har redan tidigare deklarerats fritt från ebola, men drabbats av nya fall. Men nu har alltså 42 dagar gått utan några nya fall, och därmed deklareras Västafrika vara fritt från den dödliga sjukdomen - helt fantastiskt! Liberia kommer dock att bevakas extra noga under de kommande tre månaderna för att säkerställa att sjukdomen inte blossar upp på nytt.

Vill du vara med och kämpa för fler goda nyheter för barn världen över? Bli Världsförälder idag. Stort tack till alla er som varit med oss i kampen mot ebola, och som varje dag kämpar för barn i katastrofer över hela världen!

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.