Default hero image

Varje år skadas tio miljoner barn i Kina till följd av trafikolyckor eller olyckor i hemmet. 100 000 skadas så allvarligt att de dör. UNICEF har startat ett pilotprojekt där barn och familjer ska lära sig om säkerhet.

Skribent |

Publicerad |

2006 06 27

Uppdaterad |

2006 06 27

UNICEF-projekt förhindrar barnolycksfall i Kina

De vanligaste orsakerna till skador hos barn är trafik- och fallolyckor och drunkningsolyckor. Av de barn som skadas i olyckor, är det många som blir invalidiserade resten av sitt liv. Det innebär inte bara en personlig tragedi, utan barnen behöver också ofta regelbunden medicinsk hjälp, vilket sätter hård finansiell press på deras familjer.

Pilotprojekt för ökad säkerhet

För att förhindra olyckor bland barn driver UNICEF ett pilotprojekt i Beijing tillsammans med en barn- och kvinnoorganisation, som informerar barn och deras familjer om säkerhet och risker i hemmet och i samhället. Projektet ”Säkert Beijing” har pågått i två år i ett stadsdistrikt och ett landsbygdsdistrikt.

Deltagande viktigt

Grundtanken i projektet är att barnen själva ska delta så mycket som möjligt. På förskolan får barnen, under förskollärarnas ledning, leka trafik. Lekplatsen görs om till gator där barnen får vara bilförare, fotgängare, försäljare och poliser i syfte att de ska lära sig trafikvett.
I skolan får eleverna ex delta i brandövningar där olika scenarier både diskuteras och spelas upp i form av teater.

Framgångsrikt projekt

En annan viktig del i projektet är att föräldragrupper träffas regelbundet för att diskutera säkerhetsfrågor. Det kan handla om att göra hemmet säkrare genom att köpa möbler med rundade hörn eller att förvara knivar och andra vassa saker så att barnen inte når dom.
Projektet ”Säkert Beijing” har visat sig vara framgångsrikt och därför kommer samma typ av projekt att genomföras i stor skala – i Jiangxi-provinsen, med 43 miljoner invånare.

*UNICEFs arbete är helt beroende av frivilliga bidrag. Vill du skänka pengar till UNICEFs arbete? Skänk en gåva här » *

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.