Kina

Kina är ett av de 190 länder där UNICEF finns på plats och arbetar, tillsammans med och på uppdrag av landets regering, för att skydda barns rättigheter enligt barnkonventionen.

Rwanda-575x382.jpg
Skolstart

I november och december kunde IKEA:s kunder världen över bidra till UNICEF och Rädda Barnen genom att köpa mjukdjur och barnböcker. Med den senaste mjukdjurskampanjen bidrog IKEA Foundation med 10,1 miljoner euro till utbildningsinsatser i 18 länder.

Unicef Logo Swedish
Afghanistan

I år fyller FNs barnkonvention 25 år och det vill UNICEFs samarbetspartner IKEA Foundation uppmärksamma. Totalt skänker IKEA Foundation nu 233,1 miljoner svenska kronor (31,5 miljoner US-dollar).

UNICEF_Jia-Zhao_projekt-575x383.jpg
Kina

Byn Neizengtun i Guangxi, en av Kinas fattigaste provinser, ligger långt från närmsta stad och saknar förskola och dagis. Utan sådan skolförberedande verksamhet får barnen en dålig start i skolan och allt fler barn hoppar av undervisningen. För att lösa situationen har UNICEF med hjälp stöd från IKEA, startat ett så kallat ”Parent-to-child”-projekt.

Unicef Logo Swedish
Kina

Den 12 maj 2008 drabbades Kina av en våldsam jordbävning. 88 000 människor dog och nära 400 000 skadades. Jordbävningen förstörde också miljontals hem och lämnade 5 miljoner människor hemlösa i Sichuan och i de närliggande provinserna Gansu, Shaanxi, Yunnan och Chongqing. Katastrofen slog hårdast mot barnen.

Unicef Logo Swedish
Indien

Om världenska nå FN:s millenniemål för mänsklig utveckling, måste Indien göra storaframsteg när det gäller hälsovård, näring, utbildning, tillgång till vatten ochskydd av barn mot våld och övergrepp. Också Kina behöver ta ytterligare stegframåt om målen ska nås till år 2015.

Unicef Logo Swedish
Kina

Varje år skadas tio miljoner barn i Kina till följd av trafikolyckor eller olyckor i hemmet. 100 000 skadas så allvarligt att de dör. UNICEF har startat ett pilotprojekt där barn och familjer ska lära sig om säkerhet.