Default hero image

UNICEF ber om 8,9 miljarder

till barn i tysta katastrofer

Runt om i världen pågår tysta katastrofer där barn är i akut behov av hjälp. UNICEF lyfter nu en rad bortglömda länder och vädjar om nära nio miljarder kronor för att rädda barns liv.

Skribent |

Publicerad |

2012 01 27

Uppdaterad |

2012 01 27

UNICEF ber om 8,9 miljarder till barn i tysta katastrofer

Det är i den årliga rapporten Humanitarian Action for Children som listan över länderna presenteras. En tredjedel av de pengar som UNICEF nu ber världssamfundet om, behövs i Somalia och andra länder på Afrikas horn. Men även i västra och centrala Afrika behövs det pengar till akuta insatser – i Sahelområdet hotas över en miljon barn av allvarlig undernäring.

Förebyggande arbete en nödvändighet

Rapporten beskriver vardagen för några av världens mest utsatta barn. Hur miljoner barn runt om i världen lever i katastrofer som varar i flera år. Vissa får stor medial och politisk uppmärksamhet, medan andra aldrig uppmärksammas.
Rapporten beskriver vilken finansiering som krävs för att säkra barnens överlevnad och utveckling. Den understryker också vikten av att arbeta förebyggande för att få ner dödstalen i katastrofer.

— I Sahel-regionen står vi inför en matkris av större omfattning än vanligt. Kongo-Kinshasa, Tchad och Centralafrikanska republiken är andra katastrofområden som kräver omedelbar finansiering för att den mest utsatta befolkningen – kvinnor och barn – ska överleva, säger Rima Salah, UNICEFs vice chef.

Konflikter, översvämningar och politisk turbulens

Konflikten i östra och nordöstra Kongo-Kinshasa fortsätter att drabba miljontals människor. I juni 2011 var mer än 1,5 miljoner människor, hälften av dem barn, fördrivna på grund av etniskt våld. Miljoner barn går inte i skolan, och i vissa provinser är det vanligt med attacker som involverar sexuellt våld. Samtidigt sprids dödliga sjukdomar som riskerar att drabba miljontals barn.

Även i Elfenbenskusten och i Sydsudans efter självständigheten har ett stort antal barn och deras familjer fördrivits med våld. I Pakistan har över fem miljoner människor påverkats av den senaste tidens översvämningar och i det fattiga Haiti återstår, två år efter jordbävningen, fortfarande mycket återuppbyggnadsarbete .

Vågen av politisk turbulens och förändring i Mellanöstern och Nordafrika har skapat stora humanitära behov. I länder som Jemen, där befolkningen redan drabbats hårt av en långvarig kris är behoven av hjälp enorma.

Positiva resultat är trots allt möjliga

Samtidigt har många positiva resultat uppnåtts under 2011. I Haiti hjälpte UNICEF till att återförena 2 500 ensamma barn med sina familjer. Dessutom etablerades 193 tillfälliga skolor för nästan 86 000 barn.

Kopiera länk

Relaterade artiklar

Flicka - guatemala 2024
Barnadödlighet

Barnadödligheten i världen sjunker, visar en rapport från UNICEF. Men trots framstegen dog 4,9 miljoner barn under 2022 innan de fyllde fem år. Majoriteten dog av orsaker som hade kunnat förhindras.

Hand-Vietnam-2023
Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa drabbar nästan 20 procent av unga idag och självmord är den fjärde vanligaste dödsorsaken bland 15-19-åringar. Det är en av vår tids största kriser, som pågår här och nu, i alla delar av världen och i alla samhällsskikt. Vid 15 års ålder har ungefär hälften av all psykisk sjukdom under livet redan brutit ut. Det betyder att tidig upptäckt och tidiga insatser är mycket viktiga och kan göra stor skillnad.

Flicka - guatemala 2021
En kväll för alla barn

Krig. Torka. Hungersnöd. Jordbävningar. 2023 är ett svårt år för barnen i världen. Inte sedan andra världskriget har fler barn varit i behov av vår hjälp för att överleva. UNICEF finns på plats där barnen behöver oss – och vi stannar kvar. För vi vet att förändring är möjlig. Men vi kan bara göra det tillsammans med dig.